Op maandag 3 oktober 2016 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW, Nji en de VNG voor de vierde keer de zeer gewaardeerde ‘Voor de Jeugd Dag’. Ook dit jaar vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam. Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg en welzijns- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. Het wordt weer een bijzondere dag! Een dag vol verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteit, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar ook inspiratie en waardevolle netwerkcontacten aan over houden.

Deze voor de Jeugd Dag staat het leven van Sophie en Sami centraal. Vanuit de leefwereld van deze jeugdigen wordt ingegaan op vragen als: Hoe kunnen kwetsbare jonge kinderen goed ondersteund worden? Hoe krijgt de huisarts een goede rol in de samenwerking rondom jeugd? Wat is nodig om de overgang van jongere naar volwassene soepeler te laten verlopen? Regie op de transformatie, hoe doen gemeenten dat? Onderwijs en zorg hoe versterken zij elkaar? Hoe kunnen cliënten, jongeren en ouders een volwaardige stem en zinvolle invloed krijgen?

De Voor de Jeugd Dag is VOL!

Je kunt je nog wel inschrijven, maar dan word je op de wachtlijst geplaatst. Als er een plekje voor je vrij komt, ontvang je hierover automatisch een mailtje.

Programma

De naar schatting 1.300 deelnemers kunnen kiezen uit meer dan 80 workshops in verschillende paviljoens. In ieder paviljoen gaat het net even anders. Soms spreekt er een topper, dan weer is er een creatieve training of kun je luisteren naar een persoonlijk verhaal of een film kijken. Voor wethouders en bestuurders is er een speciaal bestuurdersprogramma.

Transformatiebrigade

Ook dit jaar krijg je de kans om leden van de Transformatiebrigade te ontmoeten. Dit zijn 25 jongeren en ouders die tijdens de Voor de Jeugd Dag checken in hoeverre cliënten iets te zeggen hebben over hun eigen zorg.
Je herkent de leden van de Transformatiebrigade aan hun zwarte sweaters. Bekijk hier de filmpjes van de voorgaande edities in 2014  en 2015