Voor de Jeugd Dag

6 November 2017 Westergasfabriek Amsterdam

Aanmelden wachtlijst
VNG Rijksoverheid

Voor de Jeugd Dag

De Voor de Jeugd Dag is een jaarlijks terugkerend event en is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG en wordt uitgevoerd door VNG Congressen en het Nederlands Jeugdinstituut.

Op deze dag komen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben bij elkaar. Ook de jongeren en ouders zelf zijn aanwezig. De dag staat in het teken van verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteiten, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar waar ze ook met inspiratie en waardevolle netwerkcontacten vandaan komen.

Inschrijven is niet meer mogelijk, je kunt je nog wel aanmelden voor de wachtlijst.

Programma

Op maandag 6 november 2017 wordt de Voor de Jeugd Dag voor de vijfde keer georganiseerd. Een jubileum! Ook dit jaar vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam.
Ongeveer 1.500 deelnemers kunnen tijdens deze dag kiezen uit meer dan 80 workshops in verschillende paviljoens. In ieder paviljoen gaat het net even anders. Soms spreekt er een topper, dan weer is er een creatieve training of kun je luisteren naar een persoonlijk verhaal of een film kijken.
Ook wethouders en bestuurders zijn van harte uitgenodigd.


Werkvormen

Tijdens de Voor de Jeugd Dag maken wij, wat betreft de diverse sessies, een onderscheid in de volgende fasen:

• Fase rondom geboorte
• Fase jonge kind/peuter
• Fase primair onderwijs
• Fase puber
• Fase jong volwassen

Alle fasen komen in de diverse paviljoens aan bod. Onderstaand vind je een overzicht van alle paviljoens.


Op het Jeugdplein vindt de plenaire opening plaatst. Daarnaast vind je hier de beursvloer en catering. 

Het grootste paviljoen tijdens de Voor de Jeugd Dag is het paviljoen Smaakmakers. Er kunnen maar liefst 200 personen plaatsnemen. De ‘Smaakmaker’ heeft maximaal 30 minuten voor de presentatie, waarna er 15 minuten gereserveerd is voor deelnemers om vragen te stellen.

In deze kapel klimt men op de zeepkist voor een inspirerend pleidooi of hartenkreet. Elk half uur start een inspirerend betoog over een thema/onderwerp. Zonder een presentatie of andere technische ondersteuning. De hartenkreet is dus écht een verhaal vanuit het hart.

De Talententent wordt een belevenis voor het publiek en jongeren zelf. Jongeren en/of ervaringsdeskundigen laten hun krachten en talenten zien door middel van theater, stand up comedy, een zelf gecomponeerd lied, een persoonlijk verhaal of een rap. Zo visualiseren zij hun hindernissen en laten zij zien en horen wat zij nodig hebben om bijvoorbeeld om te gaan met psychiatrische problemen, fysieke beperkingen, schulden, drugs- of alcoholgebruik of in hun contact met de jeugdzorg. 

 

In de bus presenteren online-helden zich aan het publiek. Elk half uur kun je in de bus kennismaken met diverse organisaties die een app of een website hebben ontwikkeld op het gebied van jeugd.

Nederland heeft de grootste bestuurlijke decentralisatie meegemaakt. Maar wij zijn zeker niet het enige land waarin van alles veranderd in het jeugdveld, zeker als het over transitie en transformatie gaat. In dit paviljoen worden praktijkvoorbeelden uit het buitenland gepresenteerd. Voertaal is Engels. Dit paviljoen wordt ingevuld door het NJi.

In het Ketelhuis worden gedurende de dag verschillende (korte clips van) jeugddocumentaires en -films getoond over thema’s die raken aan de veranderingen in het jeugdbeleid. Onder begeleiding van een professionele dagvoorzitter, leiden de filmmakers en/of opdrachtgevers de film in en gaan graag met u in discussie over het getoonde materiaal. Ontroerend, confronterend, experimenteel of klassiek, het komt allemaal aan bod.

Op allerlei manieren is met hart en ziel gewerkt aan de transitie én transformatie jeugd en aan passend onderwijs via experimenten en pilots. In dit paviljoen presenteren zich steeds één of twee praktijkvoorbeelden op het zelfde deelterrein om te vergelijken en van te leren. Hoe hebben gemeenten de transformatie doorgevoerd? En van welke gemeenten kunnen we leren van de gemaakte fouten? Na afloop is er ruimte voor vragen.

In dit paviljoen ondervindt u aan den lijve de dilemma's die u tegenkomt in de praktijk van jeugdhulp en passend onderwijs. Aan de hand van een concrete casus, gebaseerd op échte voorbeelden, en onder begeleiding van acteurs zoekt u samen naar succesfactoren in het handelen van de professional en de beleidsmaker.

Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder, een jongere, een hulpverlener, een wijkagent of een leraar is, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke verhaal.

Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder, een jongere, een hulpverlener, een wijkagent of een leraar is, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke verhaal.

In dit paviljoen vinden interactieve Lagerhuisdebatten plaats. Het debat wordt geleid door een professionele debatleider. Organisaties mogen ook hun eigen ervaren debatleider meenemen. Tijdens het Lagerhuisdebat wordt een actieve bijdrage verwacht van de deelnemers. Er wordt door de debatleider een stelling voorgelegd aan het publiek en er volgt een debat met de deelnemers over de stelling. Aan het einde van het debat wijst de debatleider een winnaar aan.

Op allerlei manieren is met hart en ziel gewerkt aan het versterken van het normale leven en voorkomen van problemen via experimenten en pilots. In dit paviljoen presenteren zich steeds één of twee praktijkvoorbeelden op hetzelfde deelterrein om te vergelijken en van te leren. Na afloop is er ruimte voor vragen.

 

In dit paviljoen vinden rondetafelgesprekken plaats in de stijl van Pauw & Witteman. Een tafelhost interviewt de tafelgasten die elk vanuit eigen perspectief vertellen over de stand van zaken op het vlak van de transformatie. De bezoekers schuiven aan als studiopubliek. Na afloop kan het gefilmde gesprek (nogmaals) online bekeken worden. 

Pecha Kucha is oorspronkelijk bedacht door een architectenechtpaar die snel een compleet verhaal moesten neerzetten bij potentiele opdrachtgevers. Geen saaie powerpoint met veel tekst, maar pakkende beeldende slides in een vlot tempo. Zo kun je in 20X20 seconden een verhaal neerzetten dat stáát. In dit paviljoen komen per blok steeds 3 partijen aan de beurt over uiteenlopende zaken, enigszins per onderwerp geclusterd.

In dit paviljoen doen we een simulatiespel waar deelnemers in drie groepen van maximaal acht personen onder hoge druk beslissingen moeten nemen in crisissituaties. U krijgt een scenario voorgelegd waarbij een gevoelige calamiteit heeft plaatsgevonden binnen de Jeugdzorg. Hoe lost u dit professioneel binnen een uur met uw team op? Na afloop krijgt u een goede inhoudelijke ‘debriefing’. De simulatie helpt u in de toekomst problemen vakkundig op te lossen en is speciaal ontwikkeld voor de Voor de Jeugd Dag. 

De werkwijze bij dit paviljoen is dat een spreker/expert plaatsneemt aan een tafel en deelnemers bij hen (kunnen) aanschuiven. U kunt er ook voor kiezen om alleen als publiek deel te nemen aan deze sessie. 

De werkvorm in dit paviljoen is per sessie anders. Het thema blijft echter gelijk! In dit paviljoen presenteren wij u namelijk steeds iets nieuws. Of het nu gaat om een nieuwe website of een netwerk.

Thema

Deze Voor de Jeugd Dag staat in het teken van “Dichtbij”: Het versterken van de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders, het inzetten op preventie en het zo veel mogelijk in de eigen omgeving, dicht bij huis, organiseren van ondersteuning en zorg indien nodig.
We willen dat alle kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. In het land wordt er hard aan gewerkt, bijvoorbeeld door:

 • Het geven van informatie aan ouders en jongeren die van belang is voor de ontwikkeling van de jeugd.
 • Het stimuleren van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van jeugd en ouders.
 • Het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen.
 • En waar nodig het tijdig bieden van de juiste hulp op maat dicht bij en in samenwerking met deze basisvoorzieningen.

Het betekent óók zo snel mogelijk actie ondernemen als er tóch problemen ontstaan. En als er zorg en bescherming nodig is, dit zo dichtbij mogelijk in de eigen leefomgeving te organiseren. Ouders in staat te stellen om zoveel mogelijk zelf hun kinderen op te voeden en hen niet uit hun eigen omgeving te halen als zij aangewezen zijn op speciale voorzieningen in onderwijs of kinderopvang.
In gemeenten, bij welzijnsorganisaties en zorgaanbieders, GGD-en, wijkteams, onderwijs- en kinderopvanginstellingen gebeurt al heel veel om dit bereiken. Op veel plekken in het land wordt gewerkt aan vragen als:

 • Hoe geven we alle aanstaande en jonge ouders een goede start met hun baby?
 • Hoe maken we gebruik van de kennis en ervaring van jongeren en ouders: wat hebben zij nodig om volwaardig gehoord te worden?
 • Wat hebben professionals nodig om ouders en kinderen te helpen het beste uit zichzelf te halen?
 • Hoe werken jeugdgezondheidszorg en onderwijs samen?
 • Hoe werken onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp samen en versterken zij elkaar?
 • Hoe werken de jeugdbescherming en het jeugdstrafrecht samen met wijkteams?
 • Hoe kan de huisarts bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind?
 • Wat is nodig om de overgangen van de ene naar de andere leeftijdsfase, van de leeftijd van -9 maanden tot en met de adolescentie, soepel te laten verlopen zodat kinderen en jongeren doorgaande ontwikkelingslijnen kunnen volgen?
 • Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan de positieve ontwikkeling van al ‘hun’ kinderen?

Tijdens de Voor de Jeugd Dag worden al deze vragen, én meer, aan de orde gesteld.

Afsluiting Kindercorrespondent

Kindercorrespondent Tako Rietveld mag natuurlijk niet ontbreken op de Voor de Jeugd Dag. 'Praat niet óver kinderen en jongeren, maar mét ze', zegt hij. Tako werd bekend als verslaggever en presentator van het Jeugdjournaal, nu laat hij als eerste Kindercorrespondent ter wereld de jeugd hun verhaal te vertellen. Tijdens de Voor de Jeugd Dag maakt hij samen met twee jonge vloggers een flitsende reportage en natuurlijk luistert hij goed wat de aanwezige jeugd zelf te vertellen heeft. 
Kom om 16.00 uur naar de afsluiting in de Talententent en kijk én luister naar de samenvatting van de Voor de Jeugd Dag door Tako en zijn twee vloggers.  

Inschrijven

Inschrijven

De Voor de Jeugd Dag is VOL!
Je kunt je nog wel inschrijven, maar dan word je op de wachtlijst geplaatst. Als er een plekje voor je vrijkomt, ontvang je hierover automatisch een mailtje.

Aanmelden voor wachtlijst

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs-, branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties.

Deze dag is niet bestemd voor commerciële partijen.
Per hogeschool worden maximaal 2 studenten toegelaten. Je ontvangt vanzelf bericht als zich meer dan twee medestudenten zich hebben ingeschreven voor de Voor de Jeugd Dag.

Voor deelname aan de Voor de Jeugd Dag zijn geen accreditatiepunten te behalen.

Kosten Voor de Jeugd Dag

Aan de Voor de Jeugd Dag zijn geen deelnamekosten verbonden.
De organisatie streeft naar een goede verdeling per doelgroep. Schrijf je snel in om zeker te zijn van een plaats.
Wanneer je jezelf aanmeldt, ontvang je eind september het definitieve programma. Blijf vooral de website volgen, het programma wordt vanaf nu wekelijks aangevuld.

Ongeveer een week voor de dag ontvang je per post een bevestiging met badge. Neem deze mee op 6 november. Zonder badge heb je geen toegang tot de Voor de Jeugd Dag. Tevens ontvang je een week van tevoren per mail een uitgebreide routebeschrijving naar de Westergasfabriek.

Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens op 24 juli 2002, meldingsnummer m-1026707. Uw inschrijving is bindend.

Annulering

Wil je jouw aanmelding annuleren of wijzigen, klik dan op de link in de bevestiging die je per e-mail hebt ontvangen.

Parkeren

Kom je met de auto? Dan kun je in onderstaande parkeergarages parkeren:

Q-Park Bos en Lommer
Leeuwendalerweg 23B, 1055 JE Amsterdam
Afstand tot Westergasfabriek: 7 minuten met bus 21
In deze garage is een speciaal P+R tarief mogelijk à € 1,00 per dag met een OV-kaart. Dit geldt voor een beperkt aantal plaatsen. Het normale uurtarief is € 3,00/ maximaal dagtarief is € 12,00.

Q-Park Westergasfabriek
Van Bleiswijkstraat 8, 1051 DG Amsterdam
Op loopafstand Westergasfabriek, aan de overkant van de Haarlemmervaart
Let op: deze garage heeft beperkt aantal parkeerplaatsen.
Het tarief is € 2,00 per 33 minuten/ maximaal dagtarief is € 30,00.

Pendelbussen

Vanaf NS station Sloterdijk worden pendelbussen ingezet. Na aankomst met de trein loop je naar de centrale hal van het station. Daar zie je blauwe borden ‘P&R Piarcoplein’. Volg deze borden, de trappen af naar beneden en je staat op het Piarcoplein waar de pendelbussen naar de Westergasfabriek staan opgesteld. De bussen rijden in de ochtend tussen 09.00 en 10.30 uur vanaf het station naar de Westergasfabriek. In de middag vertrekken de bussen tussen 15.30 tot 17.30 uur vanaf de Westergasfabriek terug naar NS station Sloterdijk.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen over Voor de Jeugd Dag?
Deze kun je mailen naar info@voordejeugddag.nl.

Inlichtingen

VNG Congressen
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Tel. 070 – 3738469
Fax 070 – 3738743
info@voordejeugddag.nl