Voor de Jeugd Dag

5 November 2018 Westergasfabriek Amsterdam

VNG Rijksoverheid Nederlands Jeugdinstituut

Over de Voor de Jeugd Dag

Op maandag 5 november 2018 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW, het NJi en de VNG voor de zesde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’. Ook dit jaar vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam.

Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. Een dag vol verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteit, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar ook inspiratie en waardevolle netwerkcontacten aan over houden.

De Voor de Jeugd Dag staat in het teken van thema 'Merkbaar beter voor de jeugd!'. De drie landelijke programma’s van VWS 'Zorg voor Jeugd', 'Kansrijke Start' en 'Geweld hoort nergens thuis’, staan centraal. In de diverse paviljoens en op het Jeugdplein zie je ze terugkomen. Overal zullen inspirerende voorbeelden te zien en te horen zijn van hoe we er samen voor kunnen zorgen dat kinderen in ons land zich kunnen ontwikkelen en meedoen.

Vanaf medio september kun je je inschrijven.

Programma

Ongeveer 1.500 deelnemers kunnen tijdens deze dag kiezen uit meer dan 80 workshops in verschillende paviljoens. In ieder paviljoen gaat het net even anders. Soms spreekt er een topper, dan weer is er een creatieve training of kun je luisteren naar een persoonlijk verhaal of een film kijken.

Ook wethouders en bestuurders zijn van harte uitgenodigd.  

Het programma wordt na de zomer bekend gemaakt via deze website. 

Thema

‘Merkbaar beter voor de jeugd’

Elk kind heeft het recht om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Buiten spelen, gezond eten en leven, naar school gaan, een veilig thuis en passende hulp als er problemen zijn. Voor veel kinderen in Nederland is dit heel gewoon. Maar lang niet voor ieder kind of iedere jongere.
Meer kansen en betere zorg voor alle jeugd bereiken we alleen als betrokken partijen samenwerken.
Daar draait het om tijdens deze Voor de Jeugd Dag. Het thema dit jaar is: Merkbaar beter voor de jeugd!

‘Merkbaar beter voor de jeugd’ is een gezamenlijke uitdaging voor iedere gemeente, elke instelling én kinderen, jongeren en gezinnen. Met het nieuwe actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd', werken we samen om dit doel te bereiken. Ook de landelijke actieprogramma's 'Kansrijke Start' en ‘Geweld hoort nergens thuis’, komen ruimschoots aan bod. In het programma ‘Kansrijke Start’ ligt de focus op de eerste 1000 dagen van een kind die cruciaal zijn voor een goede ontwikkeling. In het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ is de opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.
Bovengenoemde programma’s komen uitvoerig aan bod in de diverse paviljoens en op het Jeugdplein, de creatieve speelplaats van de Westergasfabriek. Overal zullen inspirerende voorbeelden te zien en te horen zijn van hoe we er samen voor kunnen zorgen dat kinderen in ons land zich kunnen ontwikkelen en meedoen.

Werkvormen

Tijdens de Voor de Jeugd Dag kun je kiezen uit meer dan 80 workshops in diverse paviljoens. Elk paviljoen heeft een eigen werkvorm. Hieronder kun je lezen welke werkvormen wij aanbieden en wat dit betekent.


Het grootste paviljoen tijdens de Voor de Jeugd Dag is het paviljoen De Smaakmakers. Er kunnen maar liefst 200 personen plaatsnemen. De ‘Smaakmaker’ heeft maximaal 30 minuten voor de presentatie, waarna er 15 minuten gereserveerd is voor deelnemers om vragen te stellen.

In deze kapel klimt men op de zeepkist voor een inspirerend pleidooi of hartenkreet. Elk half uur start een inspirerend betoog over een thema/onderwerp, zonder een presentatie of andere technische ondersteuning. De hartenkreet is dus écht een verhaal vanuit het hart.

De Talententent wordt een belevenis voor het publiek en jongeren zelf. Jongeren laten hun krachten en talenten zien met theater, stand up comedy, een zelf gecomponeerd lied, een persoonlijk verhaal of een rap. Zo visualiseren zij hun hindernissen bij het opgroeien en laten zij zien en horen wat zij nodig hebben om bijvoorbeeld om te gaan met psychiatrische problemen, fysieke beperkingen, schulden, drugs- of alcoholgebruik of in hun contact met de jeugdzorg.

In dit paviljoen zit tussen 10.30 - 16.00 uur een groep online-helden. Gedurende de hele dag kun je kennismaken met diverse organisaties die een app, website of b(v)log hebben ontwikkeld op het gebied van jeugd.

In het Ketelhuis worden gedurende de dag verschillende (korte clips van) jeugddocumentaires en -films getoond over thema’s die raken aan de veranderingen in het jeugdbeleid. Onder begeleiding van een professionele dagvoorzitter, leiden de filmmakers en/of opdrachtgevers de film in en gaan graag met de zaal in discussie over het getoonde materiaal. Ontroerend, confronterend, experimenteel of klassiek, het komt allemaal aan bod.

Op allerlei manieren wordt met hart en ziel gewerkt aan de transitie én transformatie jeugd, aan passend onderwijs en aan het versterken van kinderen en jongeren en hun opvoeders. In dit paviljoen presenteren zich steeds één of twee praktijkvoorbeelden op hetzelfde deelterrein om te vergelijken en van te leren. Na afloop is er ruimte voor vragen.

Op allerlei manieren is met hart en ziel gewerkt aan de transitie én transformatie jeugd en aan passend onderwijs via experimenten en pilots. In dit paviljoen presenteren zich steeds één of twee praktijkvoorbeelden op het zelfde deelterrein om te vergelijken en van te leren. Hoe hebben gemeenten de transformatie doorgevoerd? En van welke gemeenten kunnen we leren van de gemaakte fouten? Na afloop is er ruimte voor vragen.

Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder, een jongere, een hulpverlener, een wijkagent of een leraar is; ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke verhaal.

Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder, een jongere, een hulpverlener, een wijkagent of een leraar is; ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke verhaal.

In dit paviljoen doen we een simulatiespel waar deelnemers in drie groepen van acht personen onder hoge druk beslissingen moeten nemen in crisissituaties. Je krijgt een scenario voorgelegd waarbij een gevoelige calamiteit heeft plaatsgevonden binnen de Jeugdzorg. Hoe los je dit professioneel binnen een uur met jouw team op? Na afloop krijg je een goede, inhoudelijke ‘debriefing’. De simulatie helpt je in de toekomst problemen vakkundig op te lossen en is speciaal ontwikkeld voor de Voor de Jeugd Dag.

Nederland heeft de grootste bestuurlijke decentralisatie meegemaakt. Maar wij zijn zeker niet het enige land waarin van alles veranderd in het jeugdveld, zeker als het over transitie en transformatie gaat. In dit paviljoen worden praktijkvoorbeelden uit het buitenland gepresenteerd. Voertaal is Engels. Dit paviljoen wordt ingevuld door het NJi.

In dit paviljoen vinden rondetafelgesprekken plaats in de stijl van Pauw & Witteman. Een tafelhost interviewt de tafelgasten die elk vanuit eigen perspectief vertellen over de stand van zaken op het vlak van de transformatie. De bezoekers schuiven aan als studiopubliek. Na afloop kan het gefilmde gesprek (nogmaals) online bekeken worden. Vooraf leveren de inhoudelijke mensen een A-4 aan waarop staat wat precies de bedoeling is van de sessie en welke vragen kunnen worden gesteld aan de tafelgasten.

Pecha Kucha is oorspronkelijk bedacht door een architectenechtpaar die snel een compleet verhaal moesten neerzetten bij potentiële opdrachtgevers. Geen saaie powerpoint met veel tekst, maar pakkende beeldende slides in een vlot tempo. Zo kun je in 20X20 seconden een verhaal neerzetten dat stáát. In dit paviljoen komen per blok steeds drie partijen aan de beurt over uiteenlopende zaken, enigszins per onderwerp geclusterd.

In dit paviljoen vindt een dynamische talkshow plaats waarbij iedereen uit het publiek mee kan praten. Centraal staan vier stoelen. 2 gespreksgasten (de indieners van het onderwerp) brengen een idee of onderwerp naar voren dat ze graag op de Voor de Jeugd Dag willen bespreken. De derde en vierde stoel blijven leeg. Zodra iemand uit het publiek mee wil praten, input wil leveren, kritische kanttekeningen wil plaatsen of gewoon vragen heeft, loopt die naar voren en neemt plaats op de lege stoel. Als een ander persoon uit het publiek input wil leveren, dan staat de eerdere persoon uit het publiek op om plaats te maken. Het geheel staat onder leiding van een professionele voorzitter die de dynamiek in de zaal bevordert.

Een nieuw samenwerkingsverband eens laten analyseren door een objectief publiek? Benieuwd naar de mening van de doelgroep? Wat kan er beter? Of is het al helemaal perfect? Zijn er misschien plannen om een website te lanceren? En is er behoefte aan feedback? In dit paviljoen kunnen nieuwe initiatieven tegen het licht gehouden worden en wordt er op een ludieke en ontspannen wijze terugkoppeling gegeven door de deelnemers. De indiener van het idee levert een gespreksbegeleider die de terugkoppeling begeleid.

In deze bus praat u met maximaal 20 deelnemers over gevoelige onderwerpen zoals die ook aan bod komen bij de werkvorm 'Persoonlijke verhalen'. Intiem, persoonlijk en in een veilige omgeving.

Contact

Heeft u vragen over de Voor de Jeugd Dag?
Mail dan naar voordejeugddag@vng.nl.