Over de Voor de Jeugd Dag

Voor de Jeugd Dag - Werken aan een sterke gemeenschap
Maandag 30 september 2024

Op maandag 30 september 2024 is het tijd voor de twaalfde Voor de Jeugd Dag. Op die dag ontmoeten kinderen en jongeren, ouders, jeugdprofessionals, organisaties en gemeenten elkaar om te laten zien wat hen bezighoudt en inspireert. 

Kinderen en jongeren hebben behoefte aan een hoopvol toekomstperspectief. Dat is de motor van hun ontwikkeling. Ze hebben een pedagogisch antwoord nodig op de obstakels die ze bij het opgroeien in hun leefomgeving tegenkomen. Dat antwoord krijgen ze van verschillende volwassenen in hun omgeving. Dat kunnen hun ouders zijn, maar ook de sportcoach, een betrokken buur of een leerkracht. Kortom: alle volwassenen die zich verantwoordelijk voelen voor opgroeien en opvoeden. En die kinderen en jongeren de kans geven om hun eigen bijdrage aan de samenleving te leveren. 

Het thema van dit jaar – Werken aan een sterke gemeenschap - hangt al langer in de lucht. 
De afgelopen jaren is de focus in het jeugdveld verschoven van problemen opsporen naar problemen voorkomen. Ook zoeken we de oorzaak van problemen en de oplossing niet meer alleen bij het individu. We kijken meer naar wat er aan de hand is in de maatschappij. En we zoeken samen collectieve oplossingen voor problemen waarmee veel kinderen, jongeren  en ouders te maken hebben. Zoals prestatiedruk, geldzorgen, slechte woonomstandigheden of sociaal isolement. We willen ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. Want dat geeft kinderen en jongeren een beter toekomstperspectief. 

“Waar nu sprake is van een individuele focus (op het kind), moeten we de omslag maken naar een contextgerichte focus […] En dat vergt een geheel andere benadering.”

(Uit: Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028)

Uit onderzoek van de Kinderombudsman bleek vorig jaar dat veel kinderen zich wel gesteund voelen door hun ouders, maar niet door andere volwassenen. Ze hebben daarnaast het gevoel dat ze alle problemen die ze tegenkomen zelf moeten oplossen. Ook als die het gevolg zijn van complexe maatschappelijke omstandigheden, zoals armoede, woningnood, oorlog of klimaatverandering. Hoe mooi zou het zijn als volwassenen in hun omgeving laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor volgende generaties, of ze nu professional, beleidsmaker of gewoon betrokken burger zijn? Daarom zoeken we tijdens de Voor de Jeugd Dag antwoorden op drie vragen. 

Hoe zorgen we voor sterke gemeenschappen om in op te groeien en op te voeden?

Een krachtige pedagogische gemeenschap zorgt ervoor dat kinderen en jongeren hun vragen en problemen kunnen delen met hun ouders en andere opvoeders. Mede daardoor krijgen ze de ruimte om zich te ontwikkelen en is de kans groter dat ze beter gedijen. Zo’n gemeenschap zorgt er ook voor dat ouders en andere volwassenen de leuke én de lastige dingen in het opvoeden met elkaar kunnen delen. Wat hebben kinderen, jongeren, ouders en andere volwassenen nodig om onderdeel te kunnen zijn van zo’n gemeenschap en er een actieve bijdrage aan te leveren?   

Welke opbouwende rol kan de online omgeving spelen?  

De ontwikkelingen in de online omgeving van kinderen en jongeren brengen allerlei uitdagingen mee, maar bieden ook kansen voor kinderen, jongeren en ouders. Ze vinden er vaak informatie, steun en hulp. Hoe kunnen we de online omgeving op een goede manier gebruiken bij het opbouwen, onderhouden en uitbreiden van sterke gemeenschappen, in samenspel met de fysieke omgeving? 

Hoe kunnen professionals sámen bijdragen aan sterke gemeenschappen?

Professionals die met en voor kinderen, jongeren en gezinnen werken, ervaren hun werk als verantwoordelijk, solistisch en vaak ook complex. Zij kunnen het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan en persoonlijk op besluiten worden aangekeken. Door samen met collega’s als collectief te werken, kunnen ze die verantwoordelijkheid delen. En samen lerend doen wat werkt. Hoe kunnen we zorgen voor dat gevoel van gezamenlijkheid?  Hoe kunnen professionals samen bereiken wat niemand alleen lukt?

Lees hier meer over de werkvormen.

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Volg ons op Social media!

Indienen bijdrage Programma

We verwelkomen spannende programmavoorstellen die de ruim 1.500 deelnemers tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties brengen.

Jij kunt meehelpen om de Voor de Jeugd Dag wederom tot een succes te maken in TAETS op het prachtige Hembrugterrein in Zaanstad. Het terrein biedt weer een keur aan gebouwen en zalen waarin alle mogelijke onderwerpen in diverse werkvormen aan bod kunnen komen. Wil je een best practice of lessons learned delen? Wil je een pittige discussie aanzwengelen? Heb je een spannende innovatie die je wilt uittesten op een betrokken publiek? Met dit jaar diverse nieuwe werkvormen waar je je voorkeur voor kunt uitspreken, zoals Het Debat en Alles wat je altijd al wilde weten over …

Dien je bijdrage in via het bijdrage formulier. Dit kan tot en met woensdag 20 maart 12.00 uur.

De criteria voor het indienen van een bijdrage zijn:

 • Sluit met je bijdrage aan op het thema van 2024: Werken aan een sterke gemeenschap en licht toe hoe je dat doet.
 • Geef aan aan welke van de drie vragen aandacht wordt besteed gedurende de sessie en geef aan hoe je dit doet.
 • Doe je sessie samen met jongeren en/of ouders.
 • Maak je sessie spannend en interactief.
 • Sluit aan op actuele vragen die bij de doelgroep zélf leven: jeugdprofessionals, beleidsambtenaren en bestuurders en vooral: kinderen, jongeren en hun opvoeders.
 • Benut de mogelijkheden van de werkvorm die je voorkeur heeft optimaal, wees creatief en kies voor de hoogste kwaliteit.
 • Durf ook je lessons learned te delen.
 • Organiseer je sessie met minimaal één andere publieke partij, zoals een gemeente, een school of een andere organisatie met wie je in de praktijk veel (of juist nog te weinig!) samenwerkt.
 • Bijdragen met commerciële doelen worden niet gehonoreerd. 

Dien een bijdrage in

Indienen bijdrage Jeugdplein

Ook dit jaar hebben we weer een live Jeugdplein. Je kunt daarom ook een voorstel indienen voor een stand en/of activiteit voor op het Jeugdplein. Ook hier gelden selectiecriteria:

 • Sluit met je bijdrage aan op het thema van 2024: Werken aan een sterke gemeenschap en licht toe hoe je dat doet.
 • Sluit aan op actuele vragen die bij de doelgroep zélf leven: jeugdprofessionals, beleidsambtenaren en bestuurders en vooral: kinderen, jongeren en hun opvoeders.
 • We faciliteren een houten marktkraam van 160 cm bij 80 cm op een totale ruimte van 2 bij 2m met stroomvoorziening.
 • Heb je een ander ludiek idee voor een stand of een leuke activiteit voor op het Jeugdplein? Wij worden graag verrast en dien dus vooral je idee in via het formulier! We kunnen natuurlijk niet garanderen dat alles uitvoerbaar is, maar laat je daardoor niet tegenhouden bij het bedenken van creatieve ideeën.
 • Denk na over het doel van je stand. Benut de mogelijkheden van je stand optimaal.
 • Durf ook hier lessons learned te delen.
 • Geen commerciële partijen/stands.

Dien je idee en/of activiteit voor het Jeugdplein in via het bijdrage formulier. Dit kan tot en met woensdag 20 maart 12.00 uur.

Dien jouw idee in

Werkvormen

Tijdens de Voor de Jeugd Dag worden meer dan 80 programmaonderdelen aangeboden in zo’n 15 verschillende paviljoens. Ieder paviljoen heeft een eigen werkvorm. Je kan uit de volgende werkvormen kiezen:  

De Hartenkreet 

In deze kapel klimt men op de zeepkist voor een inspirerend pleidooi of hartenkreet over een thema/onderwerp zonder een presentatie of andere technische ondersteuning. De hartenkreet is dus écht een verhaal vanuit het hart.
Duur: 20 minuten

Het Debat 

In dit paviljoen vinden interactieve debatten tussen experts en publiek plaats. Is het publiek het eens of oneens met de spreker? Het debat wordt geleid door een professionele debatleider. Organisaties mogen ook hun eigen ervaren debatleider meenemen. Tijdens het debat worden de deelnemers actief betrokken. Er worden stellingen voorgelegd aan één of meerdere sprekers en aan het publiek. Het publiek neemt een standpunt in door zich door de ruimte te verplaatsen naar de ‘ja-kant of de ‘nee kant’. Er volgt een debat over de stelling met de spreker(s) en de zaal. Blijft het publiek bij haar standpunt?
Duur: 45 minuten

De Talententent 

Dit paviljoen wordt een belevenis voor het publiek en jongeren zelf. Jongeren laten hun krachten en talenten zien met theater, stand up comedy, een zelf gecomponeerd lied, een persoonlijk verhaal of een rap. Zo visualiseren zij hun hindernissen bij het opgroeien en laten zij zien en horen wat zij nodig hebben om bijvoorbeeld om te gaan met psychische problemen, fysieke beperkingen, schulden, drugs- of alcoholgebruik of in hun contact met de jeugdzorg. 
Duur: 45 minuten 

De Vissenkom

In dit paviljoen vindt een dynamische talkshow plaats waarbij iedereen uit het publiek mee kan praten. Onder leiding van een professionele voorzitter gaan drie gespreksgasten met elkaar in discussie over een bepaald thema of onderwerp op het gebied van jeugd. Ook het publiek kan zich mengen in de discussie door plaats te nemen aan tafel. 
Duur: 45 minuten 

Boost your idea

Een nieuw samenwerkingsverband eens laten analyseren door een objectief publiek? Benieuwd naar de mening van de doelgroep? Wat kan er beter? Of is het al helemaal perfect?  En is er behoefte aan feedback? In dit paviljoen kunnen nieuwe initiatieven tegen het licht gehouden worden en wordt er op een ludieke en ontspannen wijze terugkoppeling gegeven door de deelnemers. De indiener van het idee levert een gespreksbegeleider die de terugkoppeling begeleidt.
Duur: 45 minuten

Alles wat je altijd wilde weten over…

In dit paviljoen word je op een makkelijke, humorvolle manier efficiënt bijgepraat over moeilijke dingen. Hier krijg je antwoord op vragen die je in de andere paviljoens niet durfde te stellen. Snel en efficiënt op de hoogte van de stand van zaken in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Hoe werkt een gemeente eigenlijk? Alle ins en outs over regionale samenwerking op een rij? Onze enthousiaste vraagbaken staan voor je klaar.
Duur: 45 minuten

Gluren bij … 

Op allerlei manieren wordt in de jeugdsector met hart en ziel gewerkt aan het versterken van kinderen en jongeren en hun opvoeders. In dit paviljoen worden voorbeelden hiervan gepresenteerd om van te leren.
Duur: 45 minuten

Persoonlijke verhalen 

Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder, jongere of hulpverlener is, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van diens persoonlijke verhaal.
Duur: 45 minuten 

Inschrijven

Inschrijven als deelnemer aan de Voor de Jeugd Dag is nog niet mogelijk. De inschrijving opent uiterlijk eind juni. Deelname aan de Voor de Jeugd Dag is kosteloos. Er is wel een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Informatie

Locatie en datum

De Voor de Jeugd Dag vindt plaats op maandag 30 september 2024. De locatie is Taets Art and Event Park in Zaandam, aan de rand van Amsterdam. 

Voor wie?

De Voor de Jeugd Dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs-, branche-, beroeps-, en jongeren- en ouder- en cliëntorganisaties en natuurlijk voor kinderen, jongeren en ouders en andere opvoeders. Deze dag is niet voor commerciële partijen. 
De belangstelling voor de Voor de Jeugd Dag is altijd groot en het aantal plaatsen is snel gevuld. Daarom kunnen wij je aanmelding annuleren als je niet onder de doelgroep valt of als te veel personen uit dezelfde organisatie zich aanmelden.

Door wie?

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Volg ons op Social media!

Naslag

Wil je de presentaties en opnames van eerdere edities van de Voor de Jeugd Dag terugkijken? Via onderstaande links kun je terugkijken t/m 2020.

Bekijk de naslagpagina van 2023
Bekijk de naslagpagina van 2022
Bekijk de naslagpagina van 2021
Bekijk de naslagpagina van 2020

Contact

Heb je vragen over de Voor de Jeugd Dag?
Mail naar info@voordejeugddag.nl