Voor de Jeugd Dag 2019

7 oktober 2019 Westergasfabriek Amsterdam

Op maandag 7 oktober 2019 vindt de zevende editie van de Voor de Jeugd Dag plaats. Dit is dé dag voor iedereen die samen wil werken om álle kinderen van Nederland een veilige, gezonde en kansrijke toekomst te geven. Dit jaar heeft de Voor de Jeugd Dag als thema Samen in actie! Hoe kunnen we elkaar nog beter helpen oplossingen te vinden waar jeugd én hun opvoeders het meest bij gebaat zijn? Ook al werken we bij verschillende organisaties en in verschillende culturen en systemen? Hoe kun jij je collega-professionals helpen te doen wat nodig is?

Jij kunt meehelpen om de Voor de Jeugd Dag wederom tot een succes te maken door een bijdrage in te dienen.

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS, het NJi en de VNG.

Bijdrage indienen

We verwelkomen spannende programmavoorstellen die de ruim 1.500 deelnemers tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties brengen.

Jij kunt meehelpen om de Voor de Jeugd Dag wederom tot een succes te maken. Ook dit jaar biedt het Westergasfabriekterrein in Amsterdam weer een keur aan gebouwen en zalen waar alle mogelijke onderwerpen in alle mogelijke werkvormen aan bod kunnen komen. Wil je een best practice of lessons learned delen? Heb je een spannende innovatie die je wilt testen op een betrokken publiek? Met dit jaar diverse nieuwe werkvormen waar je je voorkeur voor kunt uitspreken, zoals de Crash Test en Briljante Mislukkingen!

Middels onderstaand formulier kun je je bijdrage indienen. Dit kan tot woensdag 22 mei a.s. 17.00 uur.

De criteria voor het indienen van een bijdrage zijn:

Werkvormen

Tijdens de Voor de Jeugd Dag worden meer dan 80 programmaonderdelen aangeboden in zo’n 16 verschillende paviljoens. Ieder paviljoen heeft een eigen werkvorm. Een selectie van de te kiezen werkvormen voor de bijdragen zijn:

De Hartenkreet
In deze kapel klimt men op de zeepkist voor een inspirerend pleidooi of hartenkreet over een thema/onderwerp zonder een presentatie of andere technische ondersteuning. De hartenkreet is dus écht een verhaal vanuit het hart.

De Talententent
De Talententent wordt een belevenis voor het publiek en jongeren zelf. Jongeren laten hun krachten en talenten zien met theater, stand up comedy, een zelf gecomponeerd lied, een persoonlijk verhaal of een rap. Zo visualiseren zij hun hindernissen bij het opgroeien en laten zij zien en horen wat zij nodig hebben om bijvoorbeeld om te gaan met psychische problemen, fysieke beperkingen, schulden, drugs- of alcoholgebruik of in hun contact met de jeugdzorg.

De Vissenkom
In dit paviljoen vindt een dynamische talkshow plaats waarbij iedereen uit het publiek mee kan praten. Onder leiding van een professionele voorzitter gaan drie gespreksgasten met elkaar in discussie over een bepaald thema of onderwerp op het gebied van jeugd. Ook het publiek kan zich mengen in de discussie door plaats te nemen aan tafel.

Boost your idea
Een nieuw samenwerkingsverband eens laten analyseren door een objectief publiek? Benieuwd naar de mening van de doelgroep? Wat kan er beter? Of is het al helemaal perfect?  En is er behoefte aan feedback? In dit paviljoen kunnen nieuwe initiatieven tegen het licht gehouden worden en wordt er op een ludieke en ontspannen wijze terugkoppeling gegeven door de deelnemers. De indiener van het idee levert een gespreksbegeleider die de terugkoppeling begeleidt.

Crash Test
Het Crash Test Center laat ideeën of beleidsvoornemens, met de hulp van alle aanwezigen, bewust crashen om ze vervolgens veiliger te kunnen maken. De eerste 10 à 15 minuten bedenken we alle mogelijke manieren waarom een vernieuwend idee niet zal slagen, in de tweede 10 à 15 minuten bedenken we met dezelfde energie oplossingen voor de zwakke punten in het ontwerp. De crashtest komt uit de auto-industrie, waar merken hun nieuwste modellen eerst expres laten botsen, om te zien hoe hun ontwerp nog veiliger kan. Heb je een idee dat je graag wil laten crashtesten? Doorgeven kan.

Briljante mislukkingen
Wat is een briljante mislukking? Een goed uitgewerkt en doordacht plan dat desondanks mislukt door iets dat je van tevoren niet voorzag of kon voorzien.

Door stil te staan bij (je eigen) mislukking, en te accepteren dat mislukken er nu eenmaal bij hoort, leer je ervan. Het pakte dan misschien niet uit hoe je wilde, maar je bent er wel wijzer van geworden. En het allerbelangrijkste om voor ogen te houden: dat het mislukt, betekent niet dat het niet de moeite waard was.

Online Helden
In dit paviljoen kun je kennismaken met diverse organisaties die een app, website of b(v)log hebben ontwikkeld op het gebied van jeugd.

Filmhuis Voor de Jeugd
Gedurende de dag worden verschillende (korte clips van) jeugddocumentaires en -films getoond over thema’s die raken aan het samen in actie komen in de jeugdsector. De filmmakers en/of opdrachtgevers leiden de film in en gaan graag met de zaal in discussie over het getoonde materiaal. Ontroerend, confronterend, experimenteel of klassiek, het komt allemaal aan bod.

Gluren bij de buren
Op allerlei manieren wordt in de jeugdsector met hart en ziel gewerkt aan het versterken van kinderen en jongeren en hun opvoeders. In dit paviljoen worden voorbeelden hiervan gepresenteerd om van te leren.

Persoonlijke verhalen (kind/gezin)
Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder of een jongere is, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke verhaal.

Persoonlijke verhalen (hulpaanbieder)
Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een hulpverlener, een wijkagent of een leraar is, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke verhaal.

Knus in de bus
In een bus praat de indiener met maximaal 20 deelnemers over gevoelige onderwerpen zoals die ook aan bod komen bij de werkvorm 'Persoonlijke verhalen'. Intiem, persoonlijk en in een veilige omgeving.

Inschrijven

Inschrijven als deelnemer aan de Voor de Jeugd Dag is nog niet mogelijk.
Naar verwachting opent de inschrijving na de zomervakantie.

Contact

Heb je vragen over de Voor de Jeugd Dag?
Mail naar info@voordejeugddag.nl