Over de Voor de Jeugd Dag

Thema: Voor elkaar zorgen

Op 11 september 2023 vindt de Voor de Jeugd Dag plaats. Na drie jaar livestream hopen we elkaar weer live te ontmoeten. Daar doen ook weer veel kinderen en jongeren aan mee. Zij vertellen over hun ervaringen, geven hun mening en laten hun talenten zien.

Na 10 jaar Voor de Jeugd Dag op de Westergas, is het tijd voor een nieuwe locatie: de Voor de Jeugd Dag 2023 zal plaatsvinden bij Taets Art and Event Park in Zaandam. Taets is een unieke evenementenlocatie gevestigd in bijzondere rijksmonumenten op het historische Hembrugterrein.

Het thema van dit jaar is Voor elkaar zorgen en ligt eigenlijk voor het oprapen. De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat we niet zonder elkaars aanwezigheid, hulp en zorg kunnen. Zeker niet bij het opvoeden en opgroeien. De school en de opvang, familie en vrienden, de sportclub, de speeltuin en het jongerencentrum zijn belangrijke schakels in het leven van kinderen en jongeren. Ze dragen bij aan het normale opgroeien. Ze helpen om de hobbels van het alledaagse leven te nemen en niet te bezwijken onder prestatiedruk.

Zonder een zorgzame basis komen gezinnen eerder in de problemen en worden ze meer afhankelijk van professionele hulp. Hoe verder kinderen en jongeren in de jeugdzorgketen komen, hoe meer het gewone leven voor hen lijkt weg te vallen. En hoe meer de druk op de jeugdzorg ondertussen blijft stijgen.

Wat kunnen we daartegenover zetten? Hoe kunnen we gezinnen laten merken dat het heel normaal is om elkaar te steunen bij het opgroeien en opvoeden? En hoe kunnen we er ook voor zorgen dat er op tijd goede hulp is als die toch nodig is? En dat die hulp zo goed mogelijk aansluit bij wat kinderen en gezinnen nodig hebben?

We werken dit uit in vier deelthema’s over het leven van kinderen en jongeren en de rol van opvoeders professionals en beleidsmakers. Lees hier meer over de thema’s.

Jij kunt meehelpen om de Voor de Jeugd Dag wederom tot een succes te maken door een bijdrage in te dienen voor een programmaonderdeel of een activiteit/stand op het Jeugdplein.

 

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Volg ons op Social media!

Indienen bijdrage Programma

We verwelkomen spannende programmavoorstellen die de ruim 1.500 deelnemers tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties brengen.
Jij kunt meehelpen om de Voor de Jeugd Dag wederom tot een succes te maken. Na drie jaar livestream hopen we elkaar dit jaar weer live te ontmoeten bij Taets Art and Event Park in Zaandam. Het terrein biedt een keur aan gebouwen en zalen waarin alle mogelijke onderwerpen in diverse werkvormen aan bod kunnen komen. Wil je een best practice of lessons learned delen? Wil je een pittige discussie aanzwengelen? Heb je een spannende innovatie die je wilt uittesten op een betrokken publiek? Met dit jaar diverse nieuwe werkvormen waar je je voorkeur voor kunt uitspreken, zoals Met de billen bloot.

De deadline voor het indienen van een bijdrage is verstreken.

De criteria voor het indienen van een bijdrage zijn:

 • Sluit met je bijdrage aan op het thema van 2023: Voor elkaar zorgen en licht toe hoe je dat doet.
 • Sluit aan op actuele vragen die bij de doelgroep zélf leven: jeugdprofessionals, beleidsambtenaren en bestuurders en vooral kinderen, jongeren en hun opvoeders.
 • Benut de mogelijkheden van de werkvorm die je voorkeur heeft optimaal, wees creatief en kies voor de hoogste kwaliteit.
 • Maak je sessie spannend en interactief, en betrek er jongeren en/of opvoeders bij.
 • Durf ook je lessons learned te delen.
 • Organiseer je sessie met minimaal één andere partij, zoals een gemeente, een school of een andere organisatie met wie je in de praktijk veel (of juist nog te weinig!) samenwerkt.
 • Bijdragen met commerciële doelen worden niet gehonoreerd.

Indienen bijdrage Jeugdplein

Omdat we dit jaar elkaar weer live ontmoeten, hebben we ook weer een live Jeugdplein. Je kunt daarom ook een voorstel indienen voor een stand en/of activiteit voor op het Jeugdplein. Ook hier gelden selectiecriteria:

 • Sluit met je bijdrage aan op het thema van 2023: Voor elkaar zorgen, en licht toe hoe je dat doet.
 • Sluit aan op actuele vragen die bij de doelgroep zélf leven: jeugdprofessionals, beleidsambtenaren en bestuurders en vooral: kinderen, jongeren en hun opvoeders.
 • We faciliteren een houten marktkraam van 160 cm bij 80 cm op een totale ruimte van 2 bij 2m met stroomvoorziening.
 • Heb je een ander ludiek idee voor een stand of een leuke activiteit voor op het Jeugdplein? Wij worden graag verrast en dien dus vooral je idee in via het formulier!
  We kunnen natuurlijk niet garanderen dat alles uitvoerbaar is, maar laat je daardoor niet tegenhouden bij het bedenken van creatieve ideeën.
 • Denk na over het doel van je stand. Benut de mogelijkheden van je stand optimaal.
 • Durf ook hier lessons learned te delen.
 • Geen commerciële partijen/stands.

De deadline voor het indienen van een bijdrage is verstreken.

Thema's

Het thema is uitgewerkt in vier deelthema’s over het leven van kinderen en jongeren en de rol van opvoeders, professionals en beleidsmakers.

Samen opvoeden

Opvoeden is steeds meer een individuele taak van ouders geworden. Zij worden daar persoonlijk op aangesproken en beoordeeld. Hoe verschuiven we de focus naar het samen verantwoordelijk zijn voor opvoeden en opgroeien? Welke vormen van ondersteuning helpen gezinnen bij het oplossen van normale strubbelingen of problemen? En welke rol kunnen hun eigen netwerk en voorzieningen in hun directe omgeving daarin spelen?

De druk verminderen

De huidige prestatiemaatschappij stelt al vroeg hoge eisen aan kinderen en jongeren. Samen met hun ouders worden ze verantwoordelijk gehouden voor hun eigen succes en falen. Geen wonder dat veel kinderen en jongeren mentale druk ervaren. Hoe zorgen we ervoor dat zij daarin niet meer alleen staan? En hoe voorkomen we tegelijkertijd dat de hoge werkdruk in bijvoorbeeld de jeugdzorg en onderwijs nog verder toeneemt? Kortom, wat is er nodig om zowel de prestatiedruk als de werkdruk omlaag te krijgen?

Blijvend leren en ontwikkelen

Jeugdprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in het normaliseren van problemen die bij het opgroeien en opvoeden horen. En in het activeren van zorg als die nodig is. Maar door hun steeds veranderende werkomgeving is het voor jeugdprofessionals een hele uitdaging om vraaggericht te werken en goed aan te sluiten bij wat gezinnen nodig hebben. Daarom werken veel organisaties aan een lerende cultuur. Daardoor kunnen professionals zich continu blijven ontwikkelen en de best passende ondersteuning op maat bieden aan gezinnen. Maar wat hebben professionals daarvoor nodig?

Samenwerken op alle fronten

Als professional kun je van grote betekenis zijn in het leven van gezinnen. Maar je hoeft dat niet alleen te doen. Door samen op te trekken met mensen in bijvoorbeeld onderwijs en vrijetijdsbesteding kun je elkaar aanvullen en versterken. Maar hoe doe je dat in het alledaagse leven van gezinnen? En hoe werk je samen met familie, buren of vrijwilligers die informele zorg geven? Welke rol kunnen zij spelen in het normaliseren en versterken van gezinnen? Wat kan bijvoorbeeld de brede blik van het wijkteam in dit verband betekenen? En hoe kunnen gemeenten de samenwerking versterken?

Inschrijven

Inschrijven als deelnemer aan de Voor de Jeugd Dag is nog niet mogelijk. De inschrijving opent eind juni.

Deelname aan de Voor de Jeugd Dag is kosteloos.

Informatie

Locatie en datum

De Voor de Jeugd Dag vindt op maandag 11 september 2023. De locatie is Taets Art and Event Park in Zaandam, aan de rand van Amsterdam.

Voor wie?

De Voor de Jeugd Dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs-, branche-, beroeps-, en jongeren- en ouder- en cliëntorganisaties. Deze dag is niet voor commerciële partijen.
De belangstelling voor de Voor de Jeugd Dag is altijd groot en het aantal plaatsen is snel gevuld. Daarom kunnen wij je aanmelding annuleren als je niet onder de doelgroep valt of als te veel personen uit dezelfde organisatie zich aanmelden.

Door wie?

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Naslag

Wil je weten wat we voorgaande jaren op de Voor de Jeugd Dag gedaan hebben? Bekijk hieronder de compilatievideo's, ga naar de naslagpagina's voor een goede sfeerimpressie van de laatste 3 jaar of kijk de live talks van de eerdere edities terug.

Naslagpagina's

Voor de Jeugd Dag 2022

Voor de Jeugd Dag 2021

Voor de Jeugd Dag 2020

 

Live talks

Klik op onderstaande afbeeldingen om de Live talks per jaar te bekijken.