Voor de Jeugd Dag - Werken aan een sterke gemeenschap

Op maandag 30 september 2024 is het tijd voor de twaalfde Voor de Jeugd Dag. Op die dag ontmoeten kinderen en jongeren, ouders, jeugdprofessionals, organisaties en gemeenten elkaar om te laten zien wat hen bezighoudt en inspireert. 

Kinderen en jongeren hebben behoefte aan een hoopvol toekomstperspectief. Dat is de motor van hun ontwikkeling. Ze hebben een pedagogisch antwoord nodig op de obstakels die ze bij het opgroeien in hun leefomgeving tegenkomen. Dat antwoord krijgen ze van verschillende volwassenen in hun omgeving. Dat kunnen hun ouders zijn, maar ook de sportcoach, een betrokken buur of een leerkracht. Kortom: alle volwassenen die zich verantwoordelijk voelen voor opgroeien en opvoeden. En die kinderen en jongeren de kans geven om hun eigen bijdrage aan de samenleving te leveren. 

Het thema van dit jaar – Werken aan een sterke gemeenschap - hangt al langer in de lucht. 
De afgelopen jaren is de focus in het jeugdveld verschoven van problemen opsporen naar problemen voorkomen. Ook zoeken we de oorzaak van problemen en de oplossing niet meer alleen bij het individu. We kijken meer naar wat er aan de hand is in de maatschappij. En we zoeken samen collectieve oplossingen voor problemen waarmee veel kinderen, jongeren  en ouders te maken hebben. Zoals prestatiedruk, geldzorgen, slechte woonomstandigheden of sociaal isolement. We willen ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. Want dat geeft kinderen en jongeren een beter toekomstperspectief. 

“Waar nu sprake is van een individuele focus (op het kind), moeten we de omslag maken naar een contextgerichte focus […] En dat vergt een geheel andere benadering.”
(Uit: Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028)

Antwoord op drie vragen

Uit onderzoek van de Kinderombudsman bleek vorig jaar dat veel kinderen zich wel gesteund voelen door hun ouders, maar niet door andere volwassenen. Ze hebben daarnaast het gevoel dat ze alle problemen die ze tegenkomen zelf moeten oplossen. Ook als die het gevolg zijn van complexe maatschappelijke omstandigheden, zoals armoede, woningnood, oorlog of klimaatverandering. Hoe mooi zou het zijn als volwassenen in hun omgeving laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor volgende generaties, of ze nu professional, beleidsmaker of gewoon betrokken burger zijn? Daarom zoeken we tijdens de Voor de Jeugd Dag antwoorden op drie vragen

- Hoe zorgen we voor sterke gemeenschappen om in op te groeien en op te voeden?

Een krachtige pedagogische gemeenschap zorgt ervoor dat kinderen en jongeren hun vragen en problemen kunnen delen met hun ouders en andere opvoeders. Mede daardoor krijgen ze de ruimte om zich te ontwikkelen en is de kans groter dat ze beter gedijen. Zo’n gemeenschap zorgt er ook voor dat ouders en andere volwassenen de leuke én de lastige dingen in het opvoeden met elkaar kunnen delen. Wat hebben kinderen, 3jongeren, ouders en andere volwassenen nodig om onderdeel te kunnen zijn van zo’n gemeenschap en er een actieve bijdrage aan te leveren?   

- Welke opbouwende rol kan de online omgeving spelen?  

De ontwikkelingen in de online omgeving van kinderen en jongeren brengen allerlei uitdagingen mee, maar bieden ook kansen voor kinderen, jongeren en ouders. Ze vinden er vaak informatie, steun en hulp. Hoe kunnen we de online omgeving op een goede manier gebruiken bij het opbouwen, onderhouden en uitbreiden van sterke gemeenschappen, in samenspel met de fysieke omgeving? 

- Hoe kunnen professionals sámen bijdragen aan sterke gemeenschappen?

Professionals die met en voor kinderen, jongeren en gezinnen werken, ervaren hun werk als verantwoordelijk, solistisch en vaak ook complex. Zij kunnen het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan en persoonlijk op besluiten worden aangekeken. Door samen met collega’s als collectief te werken, kunnen ze die verantwoordelijkheid delen. En samen lerend doen wat werkt. Hoe kunnen we zorgen voor dat gevoel van gezamenlijkheid?  Hoe kunnen professionals samen bereiken wat niemand alleen lukt?

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Volg ons op Social media!

Inschrijven

Inschrijven als deelnemer aan de Voor de Jeugd Dag is nog niet mogelijk. De inschrijving opent uiterlijk eind juni. Deelname aan de Voor de Jeugd Dag is kosteloos. Er is wel een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Het indienen voor een bijdrage van het Programma en het Jeugdplein is niet meer mogelijk.

Informatie

Locatie en datum

De Voor de Jeugd Dag vindt plaats op maandag 30 september 2024. De locatie is Taets Art and Event Park in Zaandam, aan de rand van Amsterdam. 

Voor wie?

De Voor de Jeugd Dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs-, branche-, beroeps-, en jongeren- en ouder- en cliëntorganisaties en natuurlijk voor kinderen, jongeren en ouders en andere opvoeders. Deze dag is niet voor commerciële partijen. 
De belangstelling voor de Voor de Jeugd Dag is altijd groot en het aantal plaatsen is snel gevuld. Daarom kunnen wij je aanmelding annuleren als je niet onder de doelgroep valt of als te veel personen uit dezelfde organisatie zich aanmelden.

Door wie?

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Volg ons op Social media!

Naslag

Wil je de presentaties en opnames van eerdere edities van de Voor de Jeugd Dag terugkijken? Via onderstaande links kun je terugkijken t/m 2020.

Bekijk de naslagpagina van 2023
Bekijk de naslagpagina van 2022
Bekijk de naslagpagina van 2021
Bekijk de naslagpagina van 2020

Contact

Heb je vragen over de Voor de Jeugd Dag?
Mail naar info@voordejeugddag.nl