Voor de Jeugd Dag - Werken aan een sterke gemeenschap

Op maandag 30 september 2024 is het tijd voor de twaalfde Voor de Jeugd Dag. Op die dag ontmoeten kinderen en jongeren, ouders, jeugdprofessionals, organisaties en gemeenten elkaar om te laten zien wat hen bezighoudt en inspireert. 

Kinderen en jongeren hebben behoefte aan een hoopvol toekomstperspectief. Dat is de motor van hun ontwikkeling. Ze hebben een pedagogisch antwoord nodig op de obstakels die ze bij het opgroeien in hun leefomgeving tegenkomen. Dat antwoord krijgen ze van verschillende volwassenen in hun omgeving. Dat kunnen hun ouders zijn, maar ook de sportcoach, een betrokken buur of een leerkracht. Kortom: alle volwassenen die zich verantwoordelijk voelen voor opgroeien en opvoeden. En die kinderen en jongeren de kans geven om hun eigen bijdrage aan de samenleving te leveren. 

Het thema van dit jaar – Werken aan een sterke gemeenschap - hangt al langer in de lucht. 
De afgelopen jaren is de focus in het jeugdveld verschoven van problemen opsporen naar problemen voorkomen. Ook zoeken we de oorzaak van problemen en de oplossing niet meer alleen bij het individu. We kijken meer naar wat er aan de hand is in de maatschappij. En we zoeken samen collectieve oplossingen voor problemen waarmee veel kinderen, jongeren  en ouders te maken hebben. Zoals prestatiedruk, geldzorgen, slechte woonomstandigheden of sociaal isolement. We willen ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. Want dat geeft kinderen en jongeren een beter toekomstperspectief. 

“Waar nu sprake is van een individuele focus (op het kind), moeten we de omslag maken naar een contextgerichte focus […] En dat vergt een geheel andere benadering.”
(Uit: Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028)

Antwoord op drie vragen

Uit onderzoek van de Kinderombudsman bleek vorig jaar dat veel kinderen zich wel gesteund voelen door hun ouders, maar niet door andere volwassenen. Ze hebben daarnaast het gevoel dat ze alle problemen die ze tegenkomen zelf moeten oplossen. Ook als die het gevolg zijn van complexe maatschappelijke omstandigheden, zoals armoede, woningnood, oorlog of klimaatverandering. Hoe mooi zou het zijn als volwassenen in hun omgeving laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor volgende generaties, of ze nu professional, beleidsmaker of gewoon betrokken burger zijn? Daarom zoeken we tijdens de Voor de Jeugd Dag antwoorden op drie vragen

- Hoe zorgen we voor sterke gemeenschappen om in op te groeien en op te voeden?

Een krachtige pedagogische gemeenschap zorgt ervoor dat kinderen en jongeren hun vragen en problemen kunnen delen met hun ouders en andere opvoeders. Mede daardoor krijgen ze de ruimte om zich te ontwikkelen en is de kans groter dat ze beter gedijen. Zo’n gemeenschap zorgt er ook voor dat ouders en andere volwassenen de leuke én de lastige dingen in het opvoeden met elkaar kunnen delen. Wat hebben kinderen, 3jongeren, ouders en andere volwassenen nodig om onderdeel te kunnen zijn van zo’n gemeenschap en er een actieve bijdrage aan te leveren?   

- Welke opbouwende rol kan de online omgeving spelen?  

De ontwikkelingen in de online omgeving van kinderen en jongeren brengen allerlei uitdagingen mee, maar bieden ook kansen voor kinderen, jongeren en ouders. Ze vinden er vaak informatie, steun en hulp. Hoe kunnen we de online omgeving op een goede manier gebruiken bij het opbouwen, onderhouden en uitbreiden van sterke gemeenschappen, in samenspel met de fysieke omgeving? 

- Hoe kunnen professionals sámen bijdragen aan sterke gemeenschappen?

Professionals die met en voor kinderen, jongeren en gezinnen werken, ervaren hun werk als verantwoordelijk, solistisch en vaak ook complex. Zij kunnen het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan en persoonlijk op besluiten worden aangekeken. Door samen met collega’s als collectief te werken, kunnen ze die verantwoordelijkheid delen. En samen lerend doen wat werkt. Hoe kunnen we zorgen voor dat gevoel van gezamenlijkheid?  Hoe kunnen professionals samen bereiken wat niemand alleen lukt?

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Volg ons op Social media!

Programma

Kiezen is niet altijd even makkelijk op de Voor de Jeugd Dag. Er zijn meer dan 80 workshops in verschillende paviljoens. In ieder paviljoen gaat het net even anders. Soms spreekt er een ’Smaakmaker’, dan weer is er een creatieve training of kun je luisteren naar een persoonlijk verhaal of een optreden opgevoerd in de Talententent.

 1. Smaakmakers
  Daan Roovers, Jim van Os, Sophie Vriends. Dat zijn zomaar drie van de smaakmakers die in het grootste paviljoen van de Voor de Jeugd Dag staan. Hier spreekt iedereen die een autoriteit is op het gebied van jeugd.

 2. De Hartenkreet
  Soms gaat je iets aan het hart. Precies daarom klimmen onze sprekers in dit paviljoen op de kansel of zeepkist. Geen powerpoints, geen video’s maar simpelweg een korte hartenkreet.

 3. Talententent
  De Talententent ráákt. Met theater, stand up comedy, een zelf gecomponeerd lied, een persoonlijk verhaal of met  een rap. Jongeren tekenen zo hun persoonlijke verhaal op wanneer opgroeien niet zonder vallen en stoten gaat.

 4. Gluren bij …
  Op allerlei manieren wordt in de jeugdsector met hart en ziel gewerkt aan het versterken van kinderen en jongeren en hun opvoeders. In dit paviljoen presenteren zich steeds één of twee praktijkvoorbeelden op hetzelfde deelterrein om te vergelijken en van te leren. En van welke gemeenten kunnen we leren van de gemaakte fouten? Na afloop kun je al jouw vragen kwijt. Gluren bij anderen bevalt, daarom hebben we dit jaar maar liefst drie paviljoens Gluren bij… .

 5. Persoonlijke verhalen
  Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen gaat het om die verhalen. Of het nu een ouder, een jongere, een hulpverlener, een wijkagent of een leraar is, ze vertellen allemaal een verhaal dat raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee. Omdat er zoveel verhalen te vertellen zijn, is dit paviljoen twee keer geprogrammeerd.

 6. Voor de Jeugd Talks
  Schuif aan bij onze eigen talkshow in de Studio. Marceline Schopman interviewt tafelgasten die vanuit eigen perspectief vertellen over de stand van zaken op het vlak van de transformatie. Na afloop kijk je de gesprekken online terug.

 7. De Vissenkom
  Wie schuift er aan? Dat is de vraag bij deze dynamische talkshow waar iedereen maar dan ook iedereen kan meepraten. Het concept is simpel. Drie gespreksgasten gaan met elkaar in de discussie onder leiding van een professionele voorzitter.

 8. Boost your Idea
  Briljant idee. Maar we doen het toch anders. Dat is precies waar het in dit paviljoen om draait. Van nieuwe website tot samenwerkingsverband: allerlei nieuwe initiatieven worden tegen het licht gehouden. Benieuwd naar de mening van de doelgroep? Wat kan er beter? Of is het al helemaal perfect? En is er behoefte aan feedback? In dit paviljoen kunnen nieuwe initiatieven tegen het licht gehouden worden en wordt er op een ludieke wijze terugkoppeling gegeven door de deelnemers. En met de feedback wordt het alleen maar beter.

 9. Internationale Verkenningen
  In Nederland verandert veel in het jeugd- en onderwijsveld, zeker als het over transitie en transformatie gaat. Ons land heeft de grootste bestuurlijke decentralisatie meegemaakt. Maar wij zijn zeker niet de enigen. In dit paviljoen worden praktijkvoorbeelden uit het buitenland gepresenteerd. Voertaal is – grotendeels – Engels.

 10. Alles wat je altijd wilde weten over …
  In dit paviljoen word je op een makkelijke, humorvolle manier efficiënt bijgepraat over moeilijke dingen. Hier krijg je antwoord op vragen die je in de andere paviljoens niet durfde te stellen. Snel en efficiënt op de hoogte van de stand van zaken in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Hoe werkt een gemeente eigenlijk? Alle ins en outs over regionale samenwerking op een rij? Onze enthousiaste vraagbaken staan voor je klaar.

 11. Het Keukentafelgesprek
  In dit paviljoen wordt een keukentafelgesprek nagebootst uit de praktijk.

 12. Vrienden van Tako
  In dit paviljoen ontvangt zijn vrienden en kennissen op het gebied van jeugd. Spraakmakende interviews en leuke optreden van de jeugd.

Blokkenschema

Informatie

Locatie en datum

De Voor de Jeugd Dag vindt plaats op maandag 30 september 2024. De locatie is Taets Art and Event Park in Zaandam, aan de rand van Amsterdam. 

Inschrijven

Inschrijven is vanaf nú mogelijk! Schrijf je snel in, want de 1.500 plekken waren vorig jaar snel vergeven!

Voor wie?

De Voor de Jeugd Dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs-, branche-, beroeps-, en jongeren- en ouder- en cliëntorganisaties en natuurlijk voor kinderen, jongeren en ouders en andere opvoeders. Deze dag is niet voor commerciële partijen. 
De belangstelling voor de Voor de Jeugd Dag is altijd groot en het aantal plaatsen is snel gevuld. Daarom kunnen wij je aanmelding annuleren als je niet onder de doelgroep valt of als te veel personen uit dezelfde organisatie zich aanmelden.

Door wie?

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Naslag

Wil je de presentaties en opnames van eerdere edities van de Voor de Jeugd Dag terugkijken? Via onderstaande links kun je terugkijken t/m 2020.

Bekijk de naslagpagina van 2023
Bekijk de naslagpagina van 2022
Bekijk de naslagpagina van 2021
Bekijk de naslagpagina van 2020

Contact

Heb je vragen over de Voor de Jeugd Dag?
Mail naar info@voordejeugddag.nl