Voor de Jeugd Dag 2022

Maandag 7 november
Live vanuit de Westergas Amsterdam

Welkom

Voor de Jeugd Dag 2022 – (op)Groeien doe je samen. Doe je mee?
Maandag 7 november – livestream vanuit de Westergas Amsterdam


Op 7 november 2022 blaast de Voor De Jeugd Dag 10 kaarsjes uit. Een jubileum dat we graag samen met jou vieren, midden in het Europese Jaar van de Jeugd!

Zetten we de thema’s van de afgelopen tien jaar op een rijtje, dan zien we een beweging in ons werkveld. Waar we ons de eerste jaren nog richtten op de aankomende transitie en de jeugdhulp die gemeenten moesten gaan bieden, is gaandeweg een steeds bredere kijk op de ontwikkeling van kinderen en gezinnen ontstaan. Meer en meer vragen wij ons af hoe wij als professionals thuis, op school en opvang en in de vrije tijd kunnen aansluiten bij het gezin. Ook wanneer er vragen of problemen zijn. En belangrijker: hoe we deze problemen mét de gezinnen kunnen voorkomen en dat wat goed gaat, versterken. Niet gek daarom dat kinderen en jongeren op de Voor De Jeugd Dag een steeds prominentere rol zijn gaan spelen.

We hebben de afgelopen 10 jaar dus veel met en van elkaar geleerd. En we zullen dit ook blijven doen, om goed in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen rond jeugd en gezinnen.

Kortom we groeien samen, en dit brengt ons bij het thema van 2022. Doe je mee?

 

Volg ons op Social media!

Thema's

Voor de deelthema’s kiezen we de drie leefomgevingen van kinderen en jongeren. Omdat professionals en gemeenten juist dáár samen met gezinnen kunnen werken aan groei. Want veerkracht ontwikkel je samen.

Thuis
We zien dat opvoeden steeds meer een individuele taak is geworden van individuele gezinnen. Maar we weten dat juist dit helpt: het praatje op het schoolplein over (on)zindelijkheid; de oma die zegt: ‘Geef het wat tijd’; de professional van het Centrum Jeugd en Gezin die je ondersteunt wanneer je je zorgen maakt over het onmatige telefoongebruik van je puber. Als ouders vorm je de basis van het kind, toch heb je elkaar nodig om een kind groot te brengen. Daar groeit iedereen van. Wat heb je als gemeenten en professionals nodig om het pedagogische leefklimaat te versterken? Om de focus meer op ‘zorgen voor’ te leggen in plaats van problemen aanpakken? Om ontmoeting, netwerkvorming en eigen initiatieven in de wijk of online te stimuleren?

School of opvang
Als samenleving willen wij dat álle kinderen en jongeren zich gezond, kansrijk en veilig ontwikkelen. Wanneer alle opvoeders samenwerken, elkaar aanvullen en versterken, kunnen we een sterke opgroei- en opvoedomgeving creëren. Dit kan ook voorkomen dat normale opgroei- en opvoedvragen escaleren tot (ernstige) problemen. Welke voorwaarden en kwaliteiten heb je als leerkrachten en pedagogisch medewerkers nodig om goed aan te sluiten bij kinderen, jongeren en ouders, bij elkaar en bij jeugdhulp? En hoe stimuleer je deze samenwerking als gemeente?

Vrije tijd
Als muziek- of sportleraar, schilderjuf of kinder- of jongerenwerker kan jouw betrokkenheid een groot verschil maken. Door extra aandacht te hebben bijvoorbeeld voor een kind dat het moeilijk heeft thuis, op school of online. Door te luisteren naar een jongere die sociale druk voelt om leuk gevonden te worden op social media, of door te signaleren dat het niet lekker loopt in een gezin of met een kind. Ook hier geldt: hoe kun je je op de juiste manier verbinden met het kind of het gezin, qua toon, taal en houding En hoe zorg je er als gemeente voor dat alle kinderen mogelijkheden hebben voor vrijetijdsbesteding?

Werkvormen

Tijdens de Voor de Jeugd Dag worden programmaonderdelen aangeboden verschillende werkvormen. Een selectie van de te kiezen werkvormen voor de bijdragen dit jaar zijn:

De Vissenkom
In dit paviljoen vindt een dynamische talkshow plaats waarbij iedereen uit het publiek mee kan praten. Onder leiding van een professionele voorzitter gaan drie gespreksgasten met elkaar in discussie over een bepaald thema of onderwerp op het gebied van jeugd. Ook het publiek kan zich mengen in de discussie door virtueel plaats te nemen aan tafel of door vragen in de chat te stellen.

Persoonlijke verhalen
Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder of een jongere is, een hulpverlener, een wijkagent of een leraar, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. De spreker kan zichzelf voorstellen, maar deze werkvorm mag ook in de vorm van een interview. Dat kan wellicht een hulpmiddel zijn bij of voor iemand die zijn verhaal wil doen maar daar moeite mee heeft. Je kunt die persoon laten interviewen door een collega, hulpverlener (in elk geval een bekende van hem/haar).

Gluren bij…
In dit paviljoen houden we initiatieven tegen het licht. Dat mag een nieuw initiatief zijn of juist iets dat al vele jaren loopt. Ze worden gepresenteerd aan de deelnemers om van te leren. Maar er wordt ook op ludieke en ontspannen wijze terugkoppeling gegeven door de deelnemers. Wat kan er beter? Wat is er al perfect? De indiener van het idee levert een gespreksbegeleider die de terugkoppeling begeleidt. 

Uit Liefde voor Talent
Dit paviljoen is een belevenis voor het publiek en jongeren zelf. Er is veel ruimte voor creativiteit en het doel is om de deelnemers te inspireren en te raken. Jongeren laten hun krachten en talenten zien met bijvoorbeeld theater, stand up comedy, een zelf gecomponeerd lied, of een rap. Zo visualiseren zij hun ervaringen bij het opgroeien. Dat kunnen de leuke en de minder leuke dingen zijn.

Hoe is het met …?
Zijn er items, programmaonderdelen, verhalen uit vorige edities van de Voor de Jeugd Dag die zo aansprekend waren dat het wellicht interessant is om te kijken hoe het daarmee is vergaan.

Inschrijven

Omcirkel maandag 7 november alvast in je agenda voor de Voor de Jeugd Dag. Inschrijven kan vanaf september: je ontvangt in je mailbox een uitnodiging om je in te schrijven of houd de website in de gaten.

De Voor de Jeugd Dag is voor het derde jaar op rij digitaal: dat betekent dat er geen wachtlijst is en iedereen kan deelnemen! Deelname is kosteloos.

Informatie

Locatie en datum
De Voor de Jeugd Dag is digitaal en wordt vanuit de Westergas in Amsterdam gestreamd op maandag 7 november 2022.

Voor wie?
De Voor de Jeugd Dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs-, branche-, beroeps- en cliëntorganisaties. Deze dag is niet voor commerciële partijen.

Contact
De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG en wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd in de Westergas in Amsterdam. Net als vorig jaar is het programma ook in 2021 volledig digitaal. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en de inhoudelijke programmering wordt vormgegeven door het NJi.

Heb je vragen over de Voor de Jeugd Dag?
Mail naar info@voordejeugddag.nl

Volg ons op Social media!

Bijdragen

De Voor de Jeugd Dag is dit jaar opnieuw digitaal. Zo zorgen we dat er voor iedereen uit het werkveld plek is als we de deuren digitaal openen. Vorig jaar hebben we ruim 2.300 personen begroet tijdens deze inhoudelijke dag. Al 10 jaar lang is het Westergasterrein in Amsterdam daarbij het decor waarin allerlei werkvormen aan bod kunnen komen.

Beoordelingscriteria
De Voor de Jeugd Dag vindt online plaats: dat betekent dat in principe alle workshops 20 minuten duren.

We toetsen workshopvoorstellen op het volgende:

  • Sluit aan op actuele vragen die bij de doelgroep zélf leven: jeugdprofessionals, beleidsambtenaren en bestuurders en vooral: kinderen en jongeren, en hun opvoeders.
  • Versterkt de bijdrage het thema van 2022: (op)Groeien doe je samen.
  • Belicht de rol die betrokkenen spelen in samenwerking met andere partijen.
  • Maak de sessie spannend en interactief, en betrekt kinderen/jongeren en/of opvoeders erbij. De technische mogelijkheden tot interactie worden in een later stadium met de indiener besproken.
  • Organiseert de sessie samen met minimaal één andere partij, zoals een gemeente, een school of een andere organisatie met wie in de praktijk veel (of juist nog te weinig!) wordt samenwerkt.
  • Regionale en bovenregionale initiatieven worden ook van harte uitgenodigd om een bijdrage in te dienen.
  • Durft ook de lessons learned te delen.
  • Bijdragen met commerciële doelen worden niet gehonoreerd.

De deadline voor inzendingen is gesloten.

Naslag

Wil je weten wat we voorgaande jaren op de Voor de Jeugd Dag gedaan hebben? Bekijk hieronder de compilatievideo's of ga naar de naslagpagina's van Voor de Jeugd Dag 2020 en Voor de Jeugd Dag 2021 voor een goede sfeerimpressie.