Voor de Jeugd Dag – Mentaal welbevinden

Maandag 27 september - live vanuit de Westergas Amsterdam

 

Welkom

Hoe het leven er dit najaar precies uitziet valt moeilijk te voorspellen. Eén ding is zeker: de  coronacrisis laat zijn sporen na. De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en professionals is op de proef gesteld. Dat heeft gevolgen voor het mentaal welbevinden van eenieder. Maar we hebben ook (weer) ontdekt wat echt belangrijk is: tijd en ruimte geven aan kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. En er samen voor zorgen dat ouders er in de opvoeding niet alleen voor staan. 

Hoe kunnen jeugdprofessionals, ouders en andere opvoeders optimaal bijdragen aan het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren? En welke rol kunnen kinderen en jongeren daar zelf in spelen? Dat is het thema van de Voor de Jeugd Dag 2021.

Bijdrage indienen

Dit jaar is de Voor de Jeugd Dag opnieuw een digitaal evenement. We kiezen hiervoor omdat we op dit moment nog niet weten of het coronavirus in het najaar voldoende onder controle is. Pluspunt is wel: door de deuren digitaal te openen kunnen veel meer mensen deelnemen aan de dag. Zo schreven vorig jaar zich ruim 2.300 personen vanuit de doelgroep zich in om deze inhoudelijk zeer interessante dag bij te wonen.

Jij kunt meehelpen om de digitale Voor de Jeugd Dag opnieuw tot een succes te maken. We verwelkomen graag jouw spannende programmavoorstel die de deelnemers tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties brengen.

Ook dit jaar biedt het Westergasterrein in Amsterdam daarbij weer een keur aan digitale gebouwen en zalen waar verschillende onderwerpen in vele werkvormen aan bod kunnen komen.

Indienen via het inschrijfformulier is niet meer mogelijk. De deadline voor het indienen was voor woensdag 7 april 09.00 uur. Een onafhankelijke jury beoordeelt de binnengekomen bijdragen. Uiterlijk eind mei hoor je of je bijdrage in gehonoreerd.

De workshopvoorstellen worden getoetst op:

  • Aansluiting op actuele vragen die bij de doelgroep zélf leven: jeugdprofessionals, beleidsambtenaren en bestuurders en vooral: kinderen en jongeren, en hun opvoeders.
  • Versterking van de bijdrage van het thema van 2021: Mentaal welbevinden.
  • Belichting van de rol die betrokkenen spelen in samenwerking met andere partijen.
  • Opbouw van de sessie; maak het spannend en interactief, en betrekt kinderen/jongeren en/of opvoeders erbij. De technische mogelijkheden tot interactie worden in een later stadium met de indiener besproken.
  • Organisatie van de sessie; werk samen met minimaal één andere partij, zoals een gemeente, een school of een andere organisatie met wie in de praktijk veel (of juist nog te weinig!) wordt samenwerkt.
  • De durf om ook de lessons learned te delen.
  • Regionale en bovenregionale initiatieven worden ook van harte uitgenodigd om een bijdrage in te dienen.
  • Bijdragen met commerciële doelen worden niet gehonoreerd.

 

Thema's

Voor de deelthema’s kiezen we de vier leefomgevingen van kinderen en jongeren. Omdat professionals en gemeenten juist dáár samen met gezinnen kunnen werken aan het versterken van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

Thuis

Kinderen en jongeren hebben een veilige thuisbasis en een geschikte omgeving nodig waarin ze een eigen inbreng kunnen hebben. Wat daarbij helpt is als hun ouders voor een luisterend oor, passende adviezen en praktische hulp bij de opvoeding een beroep kunnen doen op andere ouders, vrienden, familie en betrouwbare professionals.

Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en ouders in hun eigen omgeving de ruimte en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om met spanningen om te gaan? Welke eigen (buurt)initiatieven kunnen ze daarvoor ondersteunen? En wat kunnen professionals doen?

School of opvang

Op school en in de opvang gaan kinderen en jongeren om met leeftijdgenoten en krijgen ze steun van volwassenen bij hun ontwikkeling. Tegelijkertijd ervaren ze ook steeds vaker een hoge prestatiedruk. Het is tijd om daar wat aan te doen.   

Hoe kunnen leerkrachten en pedagogisch medewerkers kinderen en jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling, ongezonde stress signaleren en er samen met kinderen, jongeren en ouders preventief tegenwicht aan bieden? En hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste hulp krijgen?     

Vrije tijd

Kinderen en jongeren moeten hun energie kwijt, hun creativiteit ontwikkelen en samen met leeftijdgenoten de wereld ontdekken. Dat geeft hen plezier, zelfvertrouwen en grip op hun eigen leven. Georganiseerde vormen van vrijetijdsbesteding bieden daarvoor mogelijkheden als ze aansluiten bij de behoeftes van kinderen en jongeren zelf.   

Hoe kunnen jeugdwerkprofessionals ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een eigen inbreng in georganiseerde vrijetijdsbesteding hebben? En wat kunnen gemeenten doen om bij de vrijetijdsbehoeften van kinderen en jongeren aan te sluiten?           

Online

Sociale media en digitale vormen van informatie en hulp zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van kinderen en jongeren. Ze bevorderen onderlinge contacten en geven toegang tot betrouwbare en interessante informatiebronnen. En kinderen en jongeren die door corona twijfels ervaren rondom hun bestaanszekerheid of ergens anders mee zitten kunnen chatten met de Kindertelefoon of meedoen aan online hulpprogramma’s. Maar de digitale wereld kan ook risico’s meebrengen zoals online pesten, valse berichten en seksueel misbruik. 

Hoe kunnen we samen met kinderen, jongeren en ouders zorgen voor verstandig online gedrag? En hoe kunnen vrijwilligers en professionals kinderen en jongeren het beste digitaal bereiken en ondersteunen?

Werkvormen

Tijdens de Voor de Jeugd Dag worden programmaonderdelen aangeboden verschillende werkvormen. Een selectie van de te kiezen werkvormen voor de bijdragen dit jaar zijn:

De Vissenkom

In dit paviljoen vindt een dynamische talkshow plaats waarbij iedereen uit het publiek mee kan praten. Onder leiding van Kim Coppes gaan vier gespreksgasten met elkaar in discussie over een bepaald thema of onderwerp op het gebied van jeugd. Ook het publiek kan zich mengen in de discussie door plaats te nemen aan tafel.

Boost your idea

Een nieuw samenwerkingsverband eens laten analyseren door een objectief publiek? Benieuwd naar de mening van de doelgroep? Wat kan er beter? Of is het al helemaal perfect?  En is er behoefte aan feedback? In dit paviljoen kunnen nieuwe initiatieven tegen het licht gehouden worden en wordt er op een ludieke en ontspannen wijze terugkoppeling gegeven door de deelnemers. 

Persoonlijke verhalen

Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder of een jongere is, een hulpverlener, een wijkagent of een leraar, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. 

Gluren bij….

Op allerlei manieren wordt in de jeugdsector met hart en ziel gewerkt aan het versterken van kinderen en jongeren en hun opvoeders. In dit paviljoen worden voorbeelden hiervan gepresenteerd om van te leren.

Uit Liefde voor Talent

Dit paviljoen wordt een belevenis voor het publiek en jongeren zelf. Jongeren laten hun krachten en talenten zien met theater, stand up comedy, een zelf gecomponeerd lied, een persoonlijk verhaal of een rap. Zo kunnen zij hun krachten en talenten laten zien, maar ook hun eventuele hindernissen bij het opgroeien en laten zij zien en horen wat zij nodig hebben.

Inschrijven

Save the date! Reserveer alvast in je agenda: maandag 27 september 2021

Inschrijven als deelnemer aan de Voor de Jeugd Dag is nog niet mogelijk. De inschrijving opent in augustus. Houd de website goed in de gaten: je ontvangt zodra de inschrijving is geopend een uitnodiging om je in te schrijven. 

Deelname aan de Voor de Jeugd Dag is kosteloos. Dit jaar is het evenement digitaal: dat betekent dat er geen wachtlijst is en iedereen kan deelnemen.

Informatie

Locatie en datum

De Voor de Jeugd Dag vindt digitaal plaats en wordt vanuit de Westergas in Amsterdam gestreamd op maandag 27 september 2021.

Voor wie?

De Voor de Jeugd Dag is voor iedereen die met en voor kinderen, jongeren en ouders/opvoeders werken en natuurlijk voor kinderen, jongeren en ouders/opvoeders zelf. Deze dag is niet voor commerciële partijen.

Naslag 2020

Vorig jaar vond de achtste editie van de Voor de Jeugd Dag plaats. En wat voor één! Volledig digitaal, live vanuit de vertrouwde locatie Westergas in Amsterdam.

Wij hebben ervan genoten en hopen jullie net zo.

Alle beschikbare presentaties kun je terugvinden in het blokkenschema. De beschikbare opnames zijn ook terug te vinden. Het terugkijken is zeker de moeite waard!

Bekijk de naslagpagina

Contact

Heb je vragen over de Voor de Jeugd Dag?
Mail naar info@voordejeugddag.nl

Volg ons via