Welkom

Thema: Voor elkaar zorgen

Op 11 september 2023 vindt de Voor de Jeugd Dag plaats. Na drie jaar livestream hopen we elkaar weer live te ontmoeten. Daar doen ook weer veel kinderen en jongeren aan mee. Zij vertellen over hun ervaringen, geven hun mening en laten hun talenten zien.

Na 10 jaar Voor de Jeugd Dag op de Westergas, is het tijd voor een nieuwe locatie: de Voor de Jeugd Dag 2023 zal plaatsvinden bij Taets Art and Event Park in Zaandam. Taets is een unieke evenementenlocatie gevestigd in bijzondere rijksmonumenten op het historische Hembrugterrein.

Het thema van dit jaar is Voor elkaar zorgen en ligt eigenlijk voor het oprapen. De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat we niet zonder elkaars aanwezigheid, hulp en zorg kunnen. Zeker niet bij het opvoeden en opgroeien. De school en de opvang, familie en vrienden, de sportclub, de speeltuin en het jongerencentrum zijn belangrijke schakels in het leven van kinderen en jongeren. Ze dragen bij aan het normale opgroeien. Ze helpen om de hobbels van het alledaagse leven te nemen en niet te bezwijken onder prestatiedruk.

Zonder een zorgzame basis komen gezinnen eerder in de problemen en worden ze meer afhankelijk van professionele hulp. Hoe verder kinderen en jongeren in de jeugdzorgketen komen, hoe meer het gewone leven voor hen lijkt weg te vallen. En hoe meer de druk op de jeugdzorg ondertussen blijft stijgen.

Wat kunnen we daartegenover zetten? Hoe kunnen we gezinnen laten merken dat het heel normaal is om elkaar te steunen bij het opgroeien en opvoeden? En hoe kunnen we er ook voor zorgen dat er op tijd goede hulp is als die toch nodig is? En dat die hulp zo goed mogelijk aansluit bij wat kinderen en gezinnen nodig hebben?

We werken dit uit in vier deelthema’s over het leven van kinderen en jongeren en de rol van opvoeders professionals en beleidsmakers. Lees hier meer over de thema’s.

 

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Programma

Kiezen is niet altijd even makkelijk op de Voor de Jeugd Dag. Er zijn meer dan 80 workshops in verschillende paviljoens. In ieder paviljoen gaat het net even anders. Soms spreekt er een ’Smaakmaker’, dan weer is er een creatieve training of kun je luisteren naar een persoonlijk verhaal of een optreden opgevoerd uit Liefde voor Talent. 

1. De Smaakmakers
Damiaan Denys, Sinan Can, Bert Wienen. Dat zijn zomaar drie van de smaakmakers die in het grootste paviljoen van de Voor de Jeugd Dag staan.  Hier spreekt iedereen die een autoriteit is op het gebied van jeugd. 

2. De Hartenkreet 
Soms gaat je iets aan het hart. Precies daarom klimmen onze sprekers in dit paviljoen op de kansel of zeepkist. Geen powerpoints, geen video’s maar simpelweg een korte hartenkreet. 

3. Uit Liefde voor Talent 
Uit Liefde voor Talent ráákt. Met theater, stand up comedy, een zelf gecomponeerd lied, een persoonlijk verhaal of met  een rap. Jongeren tekenen zo hun persoonlijke verhaal op wanneer opgroeien niet zonder vallen en stoten gaat. 

4.  Gluren bij … 
Op allerlei manieren wordt in de jeugdsector met hart en ziel gewerkt aan het versterken van kinderen en jongeren en hun opvoeders. In dit paviljoen presenteren zich steeds één of twee praktijkvoorbeelden op hetzelfde deelterrein om te vergelijken en van te leren. En van welke gemeenten kunnen we leren van de gemaakte fouten? Na afloop kun je al jouw vragen kwijt. Gluren bij anderen bevalt, zodoende dat er drie paviljoens Gluren bij… zijn.

5. Persoonlijke verhalen (hulpaanbieder)
Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen gaat het om die verhalen. Of het nu een ouder, een jongere, een hulpverlener, een wijkagent of een leraar is, ze vertellen allemaal een verhaal dat raakt.Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee. Omdat er zoveel verhalen te vertellen zijn, wordt dit paviljoen twee keer geprogrammeerd.

6. Persoonlijke verhalen (kind/gezin)
Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder of een jongere is, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek.

7. Bezinkels
Tijdens je werk zijn er dingen die je raken. In dit paviljoen praat je met andere deelnemers over gevoeligere onderwerpen. Intiem, persoonlijk en natuurlijk in een veilige omgeving. De onderwerpen sluiten aan bij de werkvorm ‘Persoonlijke verhalen’.

8. Voor de Jeugd Talks
Schuif aan bij onze eigen talkshow in de Studio. Kim Coppes interviewt tafelgasten die vanuit eigen perspectief vertellen over de stand van zaken op het vlak van de transformatie. 

9. De Vissenkom
Wie schuift er aan? Dat is de vraag bij deze dynamische talkshow waar iedereen maar dan ook iedereen kan meepraten. Het concept is simpel. Drie gespreksgasten gaan met elkaar in de discussie onder leiding van een professionele voorzitter. Vanwege het succes van de Vissenkom, zijn er twee paviljoens dit jaar!

10. Boost your Idea 
Briljant idee. Maar we doen het toch anders. Dat is precies waar het in dit paviljoen om draait. Van nieuwe website tot samenwerkingsverband: allerlei nieuwe initiatieven worden tegen het licht gehouden. Benieuwd naar de mening van de doelgroep? Wat kan er beter? Of is het al helemaal perfect? En is er behoefte aan feedback? In dit paviljoen kunnen nieuwe initiatieven tegen het licht gehouden worden en wordt er op een ludieke wijze terugkoppeling gegeven door de deelnemers. En met de feedback wordt het alleen maar beter.

11. Met de billen bloot
Wat is Met de billen bloot? Een goed uitgewerkt en doordacht plan dat desondanks niet uitpakte zoals verwacht, maar je bent er wel wijzer van geworden. Als iets niet resulteert in hetgeen je voor ogen had, wil niet zeggen dat het niet de moeite waard was. Wat ‘schuurde’ er; wat liep er juist niet zo soepel? Wat heb je daarmee gedaan? En hoe loopt het nu? De kennis en creativiteit van de deelnemers kan worden gebruikt.

12. Internationale Verkenningen
Nederland kent veel vraagstukken rondom jeugd en gezin en er is veel in beweging. Dat is zeker ook het geval in de landen om ons heen. Inspirerend om te leren van initiatieven in het buitenland, die ons in beweging krijgen hier. In dit paviljoen worden inspirerende voorbeelden uit het buitenland gepresenteerd. De voertaal is – overwegend – Engels. Vragen kunnen altijd in het Nederlands worden gesteld.

13. Filmhuis Voor de Jeugd
Gedurende de dag worden verschillende (korte clips van) jeugddocumentaires en -films getoond over thema’s die raken aan het samen in actie komen in de jeugdsector. De filmmakers en/of opdrachtgevers leiden de film in en gaan graag met de zaal in discussie over het getoonde materiaal. Ontroerend, confronterend, experimenteel of klassiek, het komt allemaal aan bod.

Blokkenschema

Thema's

Het thema is uitgewerkt in vier deelthema’s over het leven van kinderen en jongeren en de rol van opvoeders, professionals en beleidsmakers.

Samen opvoeden

Opvoeden is steeds meer een individuele taak van ouders geworden. Zij worden daar persoonlijk op aangesproken en beoordeeld. Hoe verschuiven we de focus naar het samen verantwoordelijk zijn voor opvoeden en opgroeien? Welke vormen van ondersteuning helpen gezinnen bij het oplossen van normale strubbelingen of problemen? En welke rol kunnen hun eigen netwerk en voorzieningen in hun directe omgeving daarin spelen?

De druk verminderen

De huidige prestatiemaatschappij stelt al vroeg hoge eisen aan kinderen en jongeren. Samen met hun ouders worden ze verantwoordelijk gehouden voor hun eigen succes en falen. Geen wonder dat veel kinderen en jongeren mentale druk ervaren. Hoe zorgen we ervoor dat zij daarin niet meer alleen staan? En hoe voorkomen we tegelijkertijd dat de hoge werkdruk in bijvoorbeeld de jeugdzorg en onderwijs nog verder toeneemt? Kortom, wat is er nodig om zowel de prestatiedruk als de werkdruk omlaag te krijgen?

Blijvend leren en ontwikkelen

Jeugdprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in het normaliseren van problemen die bij het opgroeien en opvoeden horen. En in het activeren van zorg als die nodig is. Maar door hun steeds veranderende werkomgeving is het voor jeugdprofessionals een hele uitdaging om vraaggericht te werken en goed aan te sluiten bij wat gezinnen nodig hebben. Daarom werken veel organisaties aan een lerende cultuur. Daardoor kunnen professionals zich continu blijven ontwikkelen en de best passende ondersteuning op maat bieden aan gezinnen. Maar wat hebben professionals daarvoor nodig?

Samenwerken op alle fronten

Als professional kun je van grote betekenis zijn in het leven van gezinnen. Maar je hoeft dat niet alleen te doen. Door samen op te trekken met mensen in bijvoorbeeld onderwijs en vrijetijdsbesteding kun je elkaar aanvullen en versterken. Maar hoe doe je dat in het alledaagse leven van gezinnen? En hoe werk je samen met familie, buren of vrijwilligers die informele zorg geven? Welke rol kunnen zij spelen in het normaliseren en versterken van gezinnen? Wat kan bijvoorbeeld de brede blik van het wijkteam in dit verband betekenen? En hoe kunnen gemeenten de samenwerking versterken?

Informatie

Locatie en datum

De Voor de Jeugd Dag vindt plaats op maandag 11 september 2023. De locatie is Taets Art and Event Park in Zaandam, aan de rand van Amsterdam.  Op het terrein zijn 800 (gratis) parkeerplaatsen.

Pendelbussen

Er worden pendelbussen ingezet tussen station Zaandam en Taets. Deze rijden tussen 08.45 en 10.30 uur en tussen 15.30 – 17.30 uur.

Voor wie?

De Voor de Jeugd Dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, kinderopvang, (jeugd)gezondheidzorg, onderwijs-, branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties.

Deze dag is niet voor commerciële partijen. De organisatie behoudt het recht voor om aanmeldingen te annuleren. 

De belangstelling voor de Voor de Jeugd Dag is altijd groot en het aantal plaatsen is snel gevuld. Daarom kunnen wij je aanmelding annuleren als je niet onder de doelgroep valt of als te veel personen uit dezelfde organisatie zich aanmelden.

Deelname is gratis

De Voor de Jeugd Dag is kosteloos. 

Inschrijven

Je kunt je nu voor de Voor de Jeugd Dag inschrijven.

Door wie?

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen over Voor de Jeugd Dag?
Deze kun je mailen naar info@voordejeugddag.nl.

Inlichtingen

VNG Connect
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Tel. 070 – 373 84 69
info@voordejeugddag.nl

Naslag

Wil je weten wat we voorgaande jaren op de Voor de Jeugd Dag gedaan hebben? Bekijk hieronder de compilatievideo's, ga naar de naslagpagina's voor een goede sfeerimpressie van de laatste 3 jaar of kijk live talks terug van de eerdere edities.

Naslagpagina's

Voor de Jeugd Dag 2022

 

Voor de Jeugd Dag 2021

 

Voor de Jeugd Dag 2020

Live talks

Klik op onderstaande afbeeldingen om de Live talks per jaar te bekijken.