Voor de Jeugd Dag – Verruim je blik

Maandag 2 november 2020 - Westergas Amsterdam

Een brede blik op het jeugdveld

Dat krijg je als je deelneemt aan de Voor de Jeugd Dag. We richten onze blik op een sterke basis van ouders en omgeving. Dit doen we om kinderen en jongeren zo veilig, thuis en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Ook kunnen we met een sterke basis voorkomen dat kinderen en jongeren onnodig in de jeugdhulp belanden. Als het echt nodig is dan moeten we natuurlijk wel goede toegankelijke zorg kunnen bieden. Wat vraagt dit van jou op je werk en daarbuiten? Daarover gaat het op de Voor de Jeugd Dag.

Verruim je blik met kennis en ideeën, bijvoorbeeld door te gluren bij je buren of  te luisteren naar een inspirerende spreker.

Live vanuit de Westergas, thuis vanuit je eigen stoel
Dit jaar is de Voor de Jeugd Dag ook weer live vanuit de Westergas. Met een groot versc hil: je volgt het event vanuit je eigen stoel. Elkaar gewoon ontmoeten zit er dit jaar niet in, maar de ontwikkelingen rondom thema’s die de jeugd raken staan nooit stil. Zeker nu de wereld in korte tijd zo is veranderd. Zoals ieder jaar zetten we die thema’s in de spotlights tijdens de Voor de Jeugd Dag. En het bijkomend voordeel is dat dit jaar nog meer bezoekers kunnen deelnemen en de zalen nooit vol raken!

De Voor de Jeugd Dag 2020 volg je vanaf één overzichtelijke online plek en vanuit je eigen stoel. Hier kies je de programma onderdelen die je digitaal wil volgen en neem je ook deel aan gesprekken, discussies, polls tijdens de sessies. Zelfs aan het klassieke ‘inloop’-moment voor deelnemers én aan het Jeugdplein met standjes is gedacht, met volop gelegenheid voor interactie via video of chat. Tussen de sessies door kun je terecht op het Jeugdplein en verzorgt Tako Rietveld (De Kindercorrespondent) live korte interviews  met kinderen en jongeren uit het veld.

Het belooft, net als voorgaande jaren, een inspirerende, bruisende en leerzame dag te worden. We ontmoeten jullie graag digitaal op 2 november 2020! Schrijf je snel in via deze website!

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS, het Nederlands Jeugdinstituut en de VNG. Het wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd in de Westergas in Amsterdam.

Inschrijven

Locatie en datum
De Voor de Jeugd Dag 2020 is op maandag 2 november. Vanuit de Westergas worden live programma onderdelen aangeboden. Je herkent de zalen en werkvormen vast nog van voorgaande edities. Het enige verschil is dat je vanuit je eigen stoel meekijkt.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf nu!

Voor wie
De Voor de Jeugd Dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, kinderopvang, (jeugd)gezondheidzorg, onderwijs-, branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties.

Deze dag is niet voor commerciële partijen. De organisatie behoudt het recht voor om aanmeldingen te annuleren.

Deelname is gratis
De Voor de Jeugd Dag is kosteloos.

 

 

Programma

Op maandag 2 november heten wij je vanaf 09.30 uur hartelijk welkom bij de online editie van de Voor de Jeugd Dag. Enkele dagen van tevoren ontvang je per mail de persoonlijke link naar het event.

Om 10.00 uur starten wij het officiële programma. Je kunt verschillende sessies volgen, chatten met een standhouder of netwerken met andere bezoekers. De keuze is ook bij de online variant groot. Ook hier bepaal je zelf wanneer en welke sessie je volgt, wanneer je zin hebt in een koffie break en wanneer je gaat lunchen. Je kunt ook halverwege de dag inloggen om de Voor de Jeugd Dag bij te wonen. De dag eindigt om 16.00 uur met een afsluiting.

Kortom, je bent op de ‘normale Voor de Jeugd Dag’, maar dan vanuit je eigen stoel.

Wij zien je graag online terug op 2 november!

Thema's

Om ons brede blikveld overzichtelijk te houden, komen de volgende thema’s aan bod. Deze thema’s vormen samen de basis voor het programma en ter ondersteuning van je brede blik.

Versterken
Een sterke pedagogische basis vormt het fundament voor een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin kinderen opgroeien. Dat begint bij nagaan wat kinderen en jongeren nodig hebben voor hun ontwikkeling. En gaat gepaard met vallen en opstaan. Geef voorlichting over het gewone opgroeien en opvoeden aan opvoeders en beroepsopvoeders, zoals leerkrachten en jongerenwerkers. Op deze manier worden gewone strubbelingen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren erkend en ondersteund: It takes a village to raise a child. Hoe kunnen we als samenleving deze basis versterken?

Voorkomen
Met een goed preventief jeugdbeleid pak je niet alleen dreigende problemen aan, maar investeer je ook in beschermende factoren. Zoals het betrekken van sociale netwerken, bijvoorbeeld en draagt daardoor niet alleen bij aan het voorkomen van problemen, maar ook al dan niet indirect aan het versterken van de basis. Maar om een goede preventieve aanpak te laten slagen, dient deze wel aan een aantal randvoorwaarden te voldoen. Zo is het belangrijk om samen te werken en daarbij één taal te spreken. Een goed uitgedachte, samenhangende en gecoördineerde aanpak vermenigvuldigt de slagingskansen van deze preventieve manier van werken met een omvangrijk en duurzaam resultaat als gevolg. Hoe leggen we samen meer de nadruk op het voorkomen van problemen?

Ondersteunen
Toegankelijke zorg waar kinderen, jongeren en opvoeders met hun vragen en problemen terecht kunnen. Ondersteuning aan kwetsbare kinderen en jongeren om bijvoorbeeld hun zelfstandigheid te bevorderen. Dat is nodig om effectieve jeugdhulp te kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisarts en de praktijkondersteuners huisarts. Hoe ziet deze ondersteuning eruit in de toekomst?

Beschermen
Soms loopt de ontwikkeling van kinderen en jongeren toch gevaar. Het is belangrijk om deze kinderen de bescherming te bieden die zij nodig hebben. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat wij deze kinderen zo thuis als mogelijk op kunnen laten groeien en zij een eerlijke kans krijgen om zich te ontwikkelen. zodat de kans op terugval na afloop van de hulp wordt verkleind. Ook is het belangrijk waar nodig zorg te bieden voor een lichte vorm van vervolgondersteuning. Hoe bieden we kinderen deze vormen van bescherming?

Paviljoens

Tijdens de digitale Voor de Jeugd Dag worden meer dan 40 programmaonderdelen aangeboden in 8 verschillende paviljoens. Ieder paviljoen heeft een eigen werkvorm.

De Hartenkreet
In deze kapel klimt men op de zeepkist voor een inspirerend pleidooi of hartenkreet over een thema/onderwerp zonder een presentatie of andere technische ondersteuning. De hartenkreet is dus écht een verhaal vanuit het hart.

Uit Liefde voor Talent
Dit paviljoen wordt een belevenis voor het publiek en jongeren zelf. Jongeren laten hun krachten en talenten zien met theater, stand up comedy, een zelf gecomponeerd lied, een persoonlijk verhaal of een rap. Zo visualiseren zij hun hindernissen bij het opgroeien en laten zij zien en horen wat zij nodig hebben om bijvoorbeeld om te gaan met psychische problemen, fysieke beperkingen, schulden, drugs- of alcoholgebruik of in hun contact met de jeugdzorg.

De Vissenkom
In dit paviljoen vindt een dynamische talkshow plaats waarbij iedereen uit het publiek mee kan praten. Onder leiding van een professionele voorzitter gaan drie gespreksgasten met elkaar in discussie over een bepaald thema of onderwerp op het gebied van jeugd. Ook het publiek kan zich mengen in de discussie door plaats te nemen aan tafel.

Voor de Jeugd Talks
Schuif aan bij onze eigen talkshow in de Studio. Kim Coppes interviewt tafelgasten die vanuit eigen perspectief vertellen over de stand van zaken op diverse gebieden in het jeugdveld.

Boost your idea
Een nieuw samenwerkingsverband eens laten analyseren door een objectief publiek? Benieuwd naar de mening van de doelgroep? Wat kan er beter? Of is het al helemaal perfect?  En is er behoefte aan feedback? In dit paviljoen kunnen nieuwe initiatieven tegen het licht gehouden worden en wordt er op een ludieke en ontspannen wijze terugkoppeling gegeven door de deelnemers. De indiener van het idee levert een gespreksbegeleider die de terugkoppeling begeleidt.

Gluren bij de Buren/Gluren bij Gemeenten
Op allerlei manieren wordt in de jeugdsector met hart en ziel gewerkt aan het versterken van kinderen en jongeren en hun opvoeders. In dit paviljoen worden voorbeelden hiervan gepresenteerd om van te leren.

Persoonlijke verhalen (kind/gezin en hulpaanbieder)
Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder of een jongere is, een hulpverlener, een wijkagent of een leraar, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke verhaal.

Bezinksels
Tijdens je werk zijn er dingen die je raken. In dit paviljoen praat je met andere deelnemers over gevoeligere onderwerpen. Intiem, persoonlijk en natuurlijk in een veilige omgeving. De onderwerpen sluiten aan bij de werkvorm ‘Persoonlijke verhalen’.

Blokkenschema

Informatie

Locatie en datum
De Voor de Jeugd Dag 2020 is op maandag  2 november. Vanuit de Westergas worden live programma onderdelen aangeboden. Je herkent de zalen en werkvormen vast nog van voorgaande edities. Het enige verschil is dat je vanuit je eigen stoel meekijkt.

Voor wie
De Voor de Jeugd Dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, kinderopvang, (jeugd)gezondheidzorg, onderwijs-, branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties.

Deze dag is niet voor commerciële partijen. De organisatie behoudt het recht voor om aanmeldingen te annuleren.

Deelname is gratis
De Voor de Jeugd Dag is kosteloos.

Annulering
Wil je jouw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kun je dit doen door dit aan te passen in MijnVNGConnect.

Contact
Heb je vragen en/of opmerkingen over Voor de Jeugd Dag?
Deze kun je mailen naar info@voordejeugddag.nl.

Inlichtingen
VNG Connect
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Tel. 070 - 373 84 69
info@voordejeugddag.nl