Voor de Jeugd Dag
Mentaal welbevinden: Geef elkaar tijd en ruimte!

Maandag 27 september - live vanuit de Westergas Amsterdam

 

Hoe het leven er dit najaar precies uitziet, valt moeilijk te voorspellen. Eén ding is zeker: de coronacrisis laat zijn sporen na. Niet alleen door vertragingen in onderwijs en studie; het heeft ook zeker gevolgen voor het mentaal welbevinden van kinderen, jongeren, ouders en professionals. Van iedereen is de veerkracht is op de proef gesteld. En tegelijkertijd hebben we ook (weer) ontdekt wat echt belangrijk is: tijd en ruimte geven aan kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. En er samen voor zorgen dat ouders er in de opvoeding niet alleen voor staan.

Hoe kunnen jeugdprofessionals, ouders en andere opvoeders het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren in het oog houden? En welke rol spelen kinderen en jongeren daar zelf in? Daarover gaat de Voor de Jeugd Dag 2021.

Voor de deelthema’s kiezen voor we de vier leefomgevingen van kinderen en jongeren: thuis, school en opvang, vrije tijd en online.  Omdat professionals en gemeenten juist dáár samen met gezinnen kunnen werken aan het versterken van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

Live vanuit de Westergas, thuis vanuit je eigen stoel
Ook dit jaar is de Voor de Jeugd Dag live vanuit de Westergas en volg je het event vanuit je eigen stoel. Elkaar fysiek ontmoeten zit er nog niet in, maar de ontwikkelingen rondom thema’s die de jeugd raken staan nooit stil. Zeker nu de wereld in korte tijd zo is veranderd. Zoals ieder jaar zetten we die thema’s in de spotlights tijdens de Voor de Jeugd Dag. En het bijkomend voordeel is dat nog meer bezoekers kunnen deelnemen en de zalen nooit vol raken!

De Voor de Jeugd Dag 2021 volg je vanaf één overzichtelijke online platform. Hier kies je de programma onderdelen die je digitaal wil volgen en neem je ook deel aan gesprekken, discussies en  polls tijdens de sessies. Zelfs aan het klassieke ‘inloop’-moment voor deelnemers én aan het Jeugdplein met volop gelegenheid voor interactie via video of chat, is gedacht. Tussen de sessies door kun je terecht op het Jeugdplein en verzorgt Tako Rietveld (De Kindercorrespondent) live korte interviews  met kinderen en jongeren.

Ook deze editie belooft weer een inspirerende, bruisende en leerzame dag te worden. We ontmoeten jullie graag digitaal op maandag 27 september 2021! Schrijf je snel in via deze website!

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG en wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd in de Westergas in Amsterdam. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en de inhoudelijke programmering wordt vormgegeven door het Nederlands Jeugdinstituut.

Programma

Thema's

Voor de deelthema’s kiezen we de vier leefomgevingen van kinderen en jongeren. Omdat professionals en gemeenten juist dáár samen met gezinnen kunnen werken aan het versterken van het mentale welbevinden van kinderen en jongeren.

Thuis
Kinderen en jongeren hebben een veilige thuisbasis en een geschikte omgeving nodig waarin ze een eigen inbreng kunnen hebben. Wat daarbij helpt is als hun ouders voor een luisterend oor, passende adviezen en praktische hulp bij de opvoeding een beroep kunnen doen op andere ouders, vrienden, familie en betrouwbare professionals.

Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en ouders in hun eigen omgeving de ruimte en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om met spanningen om te gaan? Welke eigen (buurt)initiatieven kunnen ze daarvoor ondersteunen? En wat kunnen professionals doen?

School of opvang
Op school en in de opvang gaan kinderen en jongeren om met leeftijdgenoten en krijgen ze steun van volwassenen bij hun ontwikkeling. Tegelijkertijd hebben ze ook steeds vaker last van een hoge prestatiedruk. Het is tijd om daar wat aan te doen. 

Hoe kunnen leerkrachten en pedagogisch medewerkers kinderen en jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling, ongezonde stress signaleren en er samen met kinderen, jongeren en ouders preventief tegenwicht aan bieden? En hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste hulp krijgen?  

Vrije tijd
Kinderen en jongeren moeten hun energie kwijt, hun creativiteit ontwikkelen en samen met leeftijdgenoten de wereld ontdekken. Dat geeft ze plezier, zelfvertrouwen en grip op hun eigen leven. Georganiseerde vormen van vrijetijdsbesteding bieden daarvoor mogelijkheden, maar ze moeten wel aansluiten bij de behoeftes van kinderen en jongeren zelf. 

Hoe kunnen jeugdwerkprofessionals ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een eigen inbreng in georganiseerde vrijetijdsbesteding hebben? En wat kunnen gemeenten doen om bij de vrijetijdsbehoeften van kinderen en jongeren aan te sluiten?     

Online
Sociale media en digitale vormen van informatie en hulp zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van kinderen en jongeren. Ze bevorderen onderlinge contacten en geven toegang tot betrouwbare en interessante informatiebronnen. En kinderen en jongeren die ergens mee zitten, kunnen chatten met de Kindertelefoon of meedoen aan online hulpprogramma’s. Maar de digitale wereld brengt ook risico’s mee zoals online pesten, valse berichten en seksueel misbruik.

Hoe kunnen we samen met kinderen, jongeren en ouders zorgen voor verstandig online gedrag? En hoe kunnen vrijwilligers en professionals kinderen en jongeren het beste digitaal bereiken en ondersteunen?   

Werkvormen

Tijdens de Voor de Jeugd Dag worden programmaonderdelen aangeboden verschillende werkvormen. Dit jaar zijn dit onderstaande vormen:

Voor de Jeugd Talks
In dit paviljoen vinden rondetafelgesprekken plaats. Kim Coppes interviewt de tafelgasten die elk vanuit eigen perspectief vertellen.

De Vissenkom
In dit paviljoen vindt een dynamische talkshow plaats waarbij iedereen uit het publiek mee kan praten. Onder leiding van Kim Coppes gaan vier gespreksgasten met elkaar in discussie over een bepaald thema of onderwerp op het gebied van jeugd. Ook het publiek kan zich mengen in de discussie door plaats te nemen aan tafel.

Boost your idea
Een nieuw samenwerkingsverband eens laten analyseren door een objectief publiek? Benieuwd naar de mening van de doelgroep? Wat kan er beter? Of is het al helemaal perfect?  En is er behoefte aan feedback? In dit paviljoen kunnen nieuwe initiatieven tegen het licht gehouden worden en wordt er op een ludieke en ontspannen wijze terugkoppeling gegeven door de deelnemers. De indiener van het idee levert een gespreksbegeleider die de terugkoppeling begeleidt.

Persoonlijke verhalen
Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder of een jongere is, een hulpverlener, een wijkagent of een leraar, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke verhaal.

Gluren bij…
Op allerlei manieren wordt in de jeugdsector met hart en ziel gewerkt aan het versterken van kinderen en jongeren en hun opvoeders. In dit paviljoen worden voorbeelden hiervan gepresenteerd om van te leren.

Uit Liefde voor Talent
Dit paviljoen wordt een belevenis voor het publiek en jongeren zelf. Jongeren laten hun krachten en talenten zien met theater, stand up comedy, een zelf gecomponeerd lied, een persoonlijk verhaal of een rap. Zo visualiseren zij hun hindernissen bij het opgroeien en laten zij zien en horen wat zij nodig hebben om bijvoorbeeld om te gaan met psychische problemen, fysieke beperkingen, schulden, drugs- of alcoholgebruik of in hun contact met de jeugdzorg.

Internationaal
In dit paviljoen vindt een dynamische talkshow plaats waarbij iedereen uit het publiek mee kan praten. Onder leiding van een host gaan internationale sprekers met elkaar in discussie over een bepaald thema of onderwerp op het gebied van jeugd. Ook het publiek kan zich mengen in de discussie door plaats te nemen aan tafel.

Informatie

Locatie en datum
De Voor de Jeugd Dag 2021 is op maandag 27 september. Vanuit de Westergas worden live programma onderdelen aangeboden. Je herkent de zalen en werkvormen vast nog van voorgaande edities. Het enige verschil is dat je vanuit je eigen stoel meekijkt.

Inschrijven
Inschrijven is niet meer mogelijk!

Deelname aan de Voor de Jeugd Dag is kosteloos. Ook dit jaar is het evenement digitaal: dat betekent dat er geen wachtlijst is en iedereen kan deelnemen.

Voor wie?
Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. Deze dag is niet voor commerciële partijen. De organisatie behoudt het recht om inschrijvingen te annuleren.

Contact
Heb je vragen en/of opmerkingen over de Voor de Jeugd Dag?
Deze kun je mailen naar info@voordejeugddag.nl

VNG Connect
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Tel. 070 - 373 84 69

Volg ons via

Naslag 2020

Vorig jaar vond de achtste editie van de Voor de Jeugd Dag plaats. En wat voor één! Volledig digitaal, live vanuit de vertrouwde locatie Westergas in Amsterdam.

Wij hebben ervan genoten en hopen jullie net zo.

Alle beschikbare presentaties kun je terugvinden in het blokkenschema. De beschikbare opnames zijn ook terug te vinden. Het terugkijken is zeker de moeite waard!

Bekijk de naslagpagina