Home

Een jubileum dit jaar! Op maandag 6 november 2017 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG voor de vijfde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’. Ook dit jaar vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam.

Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, managers, professionals uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. Een dag vol verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteiten, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar waar ze ook met inspiratie en waardevolle netwerkcontacten vandaan komen.

Tijdens deze Voor de Jeugd Dag staat dit jaar het thema ‘Dichtbij’ centraal. Daarmee wordt aangesloten op een belangrijk beleidsdoel van de Jeugdwet, namelijk het versterken van de normale leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders, het inzetten op preventie en het zo dicht mogelijk bij hen organiseren van ondersteuning en zorg. Het uiteindelijke doel is dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.